تاییدیه های اجرایی و رضایت مشتریان رادین گستر سینا

همواره در تلاش هستیم تا رضایت مشتریان خود را استفاده از دستگاه های رسوب زدایی هیدروفلو بدست آوریم. تاییدیه های مشتریان ما در سربرگ های رسمی گواه این ادعاست. امیدواریم بزودی در خدمت شما باشیم.

دستگاه رسوب زدا الکترونیکی مدل S-38 روی ماشین ظرفشویی این صنایع در تابستان 1395 نصب گردید که رضایت مصرف کننده را به همراه داشته است.