رادین گستر سینا نماینده انحصاری رسوب زدای هیدروپت انگلستان

و خدمات دستگاه های رسوبزدایی بدون مواد شیمیایی

شرکت رادین گستر سینا نماینده انحصاری دستگاه های رسوبزدای با امواج رادیویی شرکت هیدروپت انگلستان می باشد که در زمینه مشاوره تخصصی و فروش دستگاه های غیر شیمیایی در زمینه سختی آب و رسوبگیری و سختی زدایی آب از سال 1389 فعالیت دارد. شرکت رادین گستر سینا ارائه دهنده تکنولوژی سبز رسوبزدایی با استفاده از رسوبزدای الکترونیکی مبتنی بر تکنولوژی – انتشار امواج رادیویی بی ضرر باند AM در سیال به صورت گسترده برای اولین بار در ایران می باشد.با توجه به بحران کم آبی در ایران و خاورمیانه و مشکل فراگیر رسوب ، شرکت رادین گستر سینا محصولات متنوعی برای کلیه کاربردهای خانگی ( اعم از آب مصرفی و سرمایش-گرمایش) ، تجاری و صنعتی ، استخر با هدف حذف کامل سختی گیرهای رزینی و صرفه جویی در مصرف آب ارائه می نماید.

تکنولوژی رسوب زدایی هیدروفلو

رسوب زدای هیدروفلو به راحتی بر روی هر نوع لوله فلزی یا غیر فلزی (از 1 اینچ تا 4 متر قطر لوله) نصب می شود که امواج رونده رادیویی بی ضرر ، با برد 100 تا 1500 متر از دو طرف دستگاه در کل مدار لوله کشی ارسال می نماید. سیگنال های پتنت و منحصر بفرد هیدروفلو قادر است علی رغم آب بـا هـر میـزان سختــی از تشکیــل رســوب جلوگیــری نمــوده و از همـه مهمتـر رسوبات قدیمی گچی و آهکی (کربناتی) را از مدار لوله کشی باز نماید . سیگنال هیدروفلو هیچگونه محدودیت دما و فشار سیال ندارد و بدون اسید شویی تا 35 سال از تاسیسات لوله کشی محافظت می نماید .
رسوب زدای هیدروفلو - دستگاه رسوب زدای هیدروپت

مقایسه عملکرد رسوبزدای هیدروپت

با سختی گیرهای مغناطیسی والکترونیکی
مدت زمان گرفتگی مبدل پکیج :: هفته ::
263 هفته
HYDROPATH
ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻰ ﻫﻴﺪﺭﻭﭘﺖ
99/4 هفته
MAGNAFLO DESCALAMATIC
81/2 هفته
SCALEWATCHER
80/9 هفته
HYDROMAG
47/6 هفته
POLAR
سختی گیرهای الکترومغناطیسی و آلتراسونیک
44/2 هفته
SCALEMASTER
40/8 هفته
WIZARD
37/8 هفته
AQUADIAL
37/6 هفته
HDL
سختی گیرهای ﻣﻐﻨﺎﻃﻴس دائم
40/4 هفته
Control
ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺨﺘﻰ ﮔﻴﺮ
نمودار فوق نتایج مقایسه سختی گیرهای مغناطیسی و الکترومغناطیسی (الکترونیکی و آلتراسونیک) با تکنولوژی رسوب زدایی با امواج رادیویی هیدروپت می باشد که در سال 1992 توسط شرکت گاز انگلستان انجام گردیده است . پکیج گاز سوز بدون هیچگونه سختی گیر با آب ، با سختی کل کربناتی (بیش از 300 میلی گرم) بعد از گذشت 40/4 هفته بدلیل رسوبگذاری شدید کنترل یا از کار افتاده است . عملکرد سختی گیرهای مغناطیسی و الکترونیکی با مکانیزم تولید میدان مغناطیسی متغیر (الکترومغناطیسی) در نمودار فوق نمایش داده شده است . عدم کارایی سختی گیرهای مغناطیسی در دمای بالاتر از 55 به وضوح دیده می شود اما در تکنولوژی منحصر بفرد هیدروپت رسوبگذاری پکیج با آب ورودی بسیار سخت حدود 5 سال به تعویق افتاده است.

مزایای استفاده از تکنولوژی هیدروپت

رسوبزدای هیدروپت جواهری در تاسیسات

قابلیت دستگاه های رسوب زدا

میدان الکتریکی سیگنال های هیدروفلو به صورت متناوب بار الکتریکی مثبت و منفی را داخل سیال ایجاد نموده ، این امر باعث می گردد که ذراتی که از زیر دستگاه عبور می کنند به ویژه باکتری ها ،خزه ها و جلبک ها و کلیه تک سلول های گیاهی دارای سیتوپلاسم در لحظه عبور تحت بار القایی الکتریکی قدرتمندی قرار می گیرند. دستگاه هیدروفلو با تغییر مداوم فشار اسمزی بر روی سیتوپلاسم باعث از هم گسیختگی پوسته باکتری ، خزه و قارچ و در نهایت از متلاشی شدن و از بین رفتن آن میکروارگانیسم ها می گردد.
دستگاه رسوب زدای هیدروفلو با ارسال سیگنال های رادیویی ، بدون نیاز به توقف سیستم ، تخلیه آب و اسید شویی رسوبات قدیمی را باز می نماید .در فرایند تشکیل کریستال های پایدار ،کلیه یونهای محلول در آب به یکدیگر و رسوبات قبلی بر روی سطوح برخورد می نمایند و در این راستا یونهای کلسیم و منیزیم و کربنات و سولفات تشکیل هسته های کریستال را می دهند. هسته های کریستال در برخورد با سطوح دارای رسوب نیز به صورت ذره ذره و یونی رسوبات قبلی را جذب و از سطوح جدا می نماید که این رسوبات با جریان آب شسته شده و از لایه های رسوب کاسته می شود .
دستگاه رسوب زدای هیدروفلو ، سیگنال های رادیویی گسترده ای در تمام مدار لوله کشی از هر دو سمت ایجاد می نماید . با القای میدان الکتریکی ، امکان برخورد ذرات و کلیه ی یون ها به یکدیگر به طور قابل توجهی افزایش می یابد و با استفاده از آرایش پیچیده سیگنال های هیدروپت، یون های رسوب گذار کربنات کلسیم و منیزیم ، جذب یکدیگر گردیده و به صورت کریستال پایدار در داخل آب تشکیل می شوند . این ذرات کریستالی 10 تا 20 میکرونی معلق بوده و قابلیت چسبندگی به سطوح ندارند .
دستگاه رسوب زدای هیدروفلو تنها روش غیرشیمیایی منعقد سازی با بکارگیری امواج رادیویی باند AM در دنیا می باشدکه جهت انعقاد هیچگونه مواد شیمیایی استفاده نمی نماید و با ارسال سیگنالهای رادیویی در کل مدار لوله کشی که ماهیت الکتریکی دارند ، به صورت متناوب بار الکتریکی مثبت و منفی را داخل سیال ایجاد نموده و همین امر باعث جذب ذرات داخل سیال به یکدیگر و افزایش اندازه ذرات و انعقاد می گردد که به راحتی در بستر فیلتر به دام می افتد و شفافیت آب افزایش می یابد .

دلایل تداخل رسوبزدای هیدروفلو با سختی گیرهای رزینی

تکنولوژی رسوبزدایی هیدروپت انگلستان تنها رسوبزدایی است که می تواند بدون استفاده از سختی گیر رزینی و به تنهایی در تاسیسات تهویه مطبوع و صنعتی عمل نماید

دروغ رسوبزدای آلتراسونیک در تاسیسات

چندی است در ایران سختی گیرهای الکترونیکی-مغناطیسی با نام سختی گیر آلتراسونیک به فروش می رسد. تولید ارتعاشات فراصوت مکانیکی چقدر واقعیت دارد؟ا

معایب سختی گیر مغناطیسی چیست؟

سختی گیر مغناطیسی دارای محدودیت های فنی و عملکردی می باشند که بر راندمان سختی گیری آنها تاثیر زیادی دارد ، 10 ایراد اساسی ...

بهینه سازی مدار تصفیه استخر

تکنولوژی هیدروپت با دراختیار داشتن قابلیت های متنوع بدون استفاده از مواد شیمیایی پارامترهای مهمی را در آب استخر کنترل و بهینه سازی نماید. اولین و مهمترین