ده دلیل برای انتخاب تکنولوژی هیدروپت با فرکانس امواج رادیویی:

 


 
 
 

1-دستگاه هیدروفلو با قابلیتارسال سیگنال الکتریکی با فرکانس امواج رادیویی به سیال تا برد 100 الی 200 متر از هر سمت جهت دستگاه های خانگی و 1200 تا 1500 متر از هر سمت جهت دستگاه های صنعتی قابل سفارش تا 10000 متر از هر سمت و تحت پوشش قرار دادن تمام مسیر در جهت و خلاف جهت حرکت سیال و امکان رسوبزدایی حتی در صورت توقف پمپ و راکد بودن سیال

 
 
 

2- قابلیت نصب بر هر نوع جنس لوله ( فلزی ، غیر فلزی ، سیمانی) حتی بر روی عایق حرارتی لوله از قطر نیم اینچ تا 3 متر

 
 
 

3-حذف رسوبات موجود و جلوگیری از رسوبگذاری

 
 
 

4- عدم نیاز به برش لوله یا تغییر سیستم لوله کشی و و توقف سیستم

 
 
 

5- صرفه جویی در مصرف انرژی به میزان 10% به ازای هر میلیمتر ضخامت رسوب

 
 
 

6- افزایش راندمان و همچنین طول عمر تجهیزات

 
 
 

7-عمر مفید حداقل 30 سال

 
 
 

8- حذف مواد شیمیایی ضد خوردگی و رسوب

 
 
 

9-امکان استفاده از آب سخت ، چاه ، دریا در تأسیسات و در نتیجه حذف سختی گیرها

 
 
 

10- کاهش مصرف کلر به میزان 65 % الی 75% (کاربرد در استخرها) و صرفه جویی در مصرف آب بکواش فیلترهای شنی به میزان 75%

 


 


 

 

  Copyright  , RGS Path, All Rights Reserved. | Last Update: Monday, November 06, 2017