رسوب زدایی آب شیرین کن صنعتی RO | آب شیرین کن

رسوبزدایی آب شیرین کن صنعتی ro با استفاده از رسوب زدا ی هیدروفلو

رسوب زدایی آب شیرین کن صنعتی RO

رسوبزدایی آب شیرین کن صنعتی RO با دستگاه رسوب زدا هیدروفلو

در این پروژه اثر بخشی رسوب زدا غیر شیمیایی هیدروفلو بر دستگاه‌های تصفیه پسآب صنعتی RO مورد بررسی قرار می‌گیرد. در کارخانه PCB واقع در شهر ZhongShar چین جهت تصفیه آب فاضلاب صنعتی از 1 دستگاه تصفیه آب شیرین کن صنعتی استفاده می‌گردد.

مشکل اصلی کارخانه رسوبگذاری ممبران و گرفتگی شدید بوده که نیاز به توقف سیستم، شستشو با مواد ضد رسوب به صورت دوره‌ای و کوتاه مدت عنوان گردیده است. دبی طراحی دستگاه آب شیرین کن 25 تن در ساعت بوده ولی به دلیل تشکیل رسوب در ممبران بیش از 66 درصد کاهش می‌یابد.

دبی خروجی سیستم پسآب در بدترین حالت 5/8 تن در ساعت و پس از CIP اسید شویی و استفاده از مواد ضد رسوب در بهترین حالت 12 تن در ساعت پسآب تصفیه می‌شده است که 48 درصد دبی طراحی است.
پس از بررسی فنی و در نظر گرفتن کلیه جوانب کار، آنالیز رسوب و بایوپسی ممبران توسط آقای James نماینده انحصاری چین 1 دستگاه رسوبزدای هیدروفلو مدل S60 با تکنولوژی فریت و ارسال امواج رادیویی باند AM بر روی لوله “2 خروجی پمپ تحت فشار و قبل از ممبرانها در تاریخ 28 آوریل 2014 نصب گردید.
نکته قابل توجه این است که قبل از نصب رسوبزدای الکترونیکی هیدروفلو، حتی پس از شستشو با مواد ضد رسوب دبی خروجی سیستم تصفیه پسآب به 50 درصد طراحی هم نرسیده است.
جدول ذیل وضعیت عملکرد عالی سختی گیر هیدروفلو را در مدت زمان کمتر از 1 ماه تا تاریخ 22 می 2014 نمایش می‌دهد.

 

رسوبزدایی آب شیرین کن صنعتی ro با استفاده از رسوب زدا ی هیدروفلو

نتایج بدست آمده پس از نصب سختیگیر هیدروفلو

1- مقدار پسآب تصفیه شده از 12 تن در ساعت به 24 تن در ساعت رسیده که 100 درصد افزایش داشته است. دبی طراحی دستگاه تصفیه پسآب RO 25 تن در ساعت است.

قبل از نصب رسوبزدا هیدروفلو در سال 103680 تن پسآب تصفیه شده، اما پس از نصب سختی گیر هیدروفلو این مقدار در مدت زمان کمتر از 1 ماه به 27360 تن در سال رسیده است.
2- میزان صرفه جویی انرژی الکتریکی پمپ‌ها حدود 50 درصد اعلام گردیده است. پس از ارسال سیگنال رادیویی و رسوب زدایی ممبران با ایجاد کریستال‌های میکرونی که خود همانند محلول رسوب زدا آنتی اسکالانت (ضد رسوب) عمل می‌نمایند.

در تاریخ 13 می 2014 تا 22 می 2014 پمپ‌های پرشر خاموش گردید و کماکان دبی تصفیه پسآب 24 تن در ساعت قابل حصول بود. میزان مصرف انرژی الکتریکی سالیانه پس از نصب رسوب زدای هیدروفلو از 345600 کیلووات ساعت به 172800 رسید.
3- کاهش پسآب RO
پس از نصب رسوب زدای هیدروفلو دبی پسآب آب شیرین کن (ریجکت) از 17 تن در ساعت به 15 تن در ساعت رسید که سالیانه معادل 8/11 درصد مقدار ریجکت از 129600 تن در سال به 146880 تن در سال کاهش یافته است.
4- افزایش کیفیت آب
هدایت الکتریکی آب قبل از نصب رسوبزدای هیدروفلو 1/45 میکروزیمنس به سانتیمتر بوده و پس از نصب رسوب زدای هیدروفلو به 6/15 میکروزیمنس رسیده که 4/65% بهبود یافته است.

پسآب تصفیه شده این مجموعه جهت آب تغذیه به برج‌های خنک کن مورد استفاده قرار می‌گیرد و هر چه هدایت الکتریکی پایین تر باشد برای برج های خنک کن بهتر خواهد بود .
5- کاهش مواد شیمیایی و CIP
یکی از مواردی که همیشه مورد پرسش قرار می‌گیرد کاهش مصرف مواد شیمیایی جهت شستشو ممبران و افزایش دوره CIP است. در این پروژه به طور خاصی کاهش مصرف مواد شیمیایی ضد رسوب مورد نظر مدیریت کارخانه PCB بوده که پس از آنالیز عملکرد حدود 66 درصد کاهش مصرف مواد شیمیایی ضد رسوب ثبت گردیده است.

قبل از نصب رسوب زدا هیدروفلو CIP هر دو هفته یکبار و پس از نصب سختی گیر هیدروفلو فواصل زمانی CIP شش هفته و بیشتر بوده است.
رسوب زدای هیدروفلو برترین تکنولوژی ضد رسوب غیر شیمیایی است که علاوه بر افزایش عمر ممبران، پارامترهای کیفیت و دبی آب خروجی را نیز بهبود می‌بخشد. تکنولوژی فریت به صورت انحصاری در اختیار شرکت هیدروپت انگلستان بوده و باز تولید یا مهندسی معکوس آن نیز غیر ممکن است.

با رسوب زدا هیدروفلو سیستم‌ها همیشه ایده آل مورد بهره برداری قرار می‌گیرند و حداکثر صرفه جویی آب و انرژی و مواد شیمیایی قابل حصول است.

 

رسوبزدایی آب شیرین کن صنعتی ro با استفاده از رسوب زدا ی هیدروفلو

بیشتر بدانید :