پروژه نصب رسوب زدا هیدروفلو در اجلاس-ساختمان حافظیه | دیگ های بخار و دی اریتور

رسوبزدایی دیگ بخار,رسوبزدا,رسوب زدا,رسوبزدا هیدروفلو,رسوب زدا هیدروفلو,

پروژه نصب رسوب زدا هیدروفلو در اجلاس-ساختمان حافظیه

نصب رسوبزدا هیدروفلو در اجلاس-ساختمان حافظیه

دیگ های بخار در صنایع و تهویه مطبوع بسیار پرکاربرد هستند. ظرفیت حرارتی بسیار بالا در بخار و استفاده از گرمای نهان بخار از ویژگی های دیگ های بخار در مقایسه با سایر سیستم های گرمایشی است. چیلرهای جذبی نیز از این قابلیت استفاده کرده و بخار به عنوان منبع انرژی به کار می‌رود. مجتمع اقامتگاه سران حافظیه دارای دستگاه دیگ بخار می باشد. 3 دستگاه های رسوبزدا ی هیدروفلو سری S بر روی لوله تغذیه دیگ های بخار نصب است.

این دستگاه های رسوبزدا قادر هستند مدار لوله کشی بعد از پمپ تغذیه دیگ و داخل دیگ بخار را با ارسال سیگنال در مقابل رسوب و خوردگی محافظت نمایند . همچنین یک دستگاه رسوب زدا هیدروفلو سری C بر روی مدار دی ایراتور نصب می باشد که با ارسال سیگنال آب پیش گرم شده را با ارسال سیگنال تا محل پمپ تغذیه بخار محافظت نماید. ورودی تغذیه هریک بخار 2.5 اینچ می باشد که رسوبزدا هیدروفلو S100 استفاده شده است.

همچنین سایز لوله ورودی به دی ایراتور از مخزن کندانسور “5 می‌باشد که دستگاه سختی گیر C160 برروی عایق لوله نصب شده است . با نصب رسوبزدای هیدروفلو نیازی به سختی گیر رزینی و مواد شیمیایی ضد رسوب نیست و اما مواد ضدخوردگی و اکسیژن زدا حتما باید به مدار آب تغذیه به دیگ تزریق گردد. نصب سیستم اتوماتیک بلودان از الزامات به کارگیری رسوبزدای هیدروفلو می باشد.