پروژه نصب رسوب زدا هیدروفلو در استخر رو باز دانشگاه علم و صنعت هنگ کنگ | استخر و جکوزی - آبنما

رسوب زدا ی هیدروفلو در استخر روباز هنگ کنگ

پروژه نصب رسوب زدا هیدروفلو در استخر رو باز دانشگاه علم و صنعت هنگ کنگ

نصب رسوبزدا هیدروفلو در استخر رو باز دانشگاه علم و صنعت هنگ کنگ

استخر روباز دانشگاه هنگ کنگ گزارشی را پس از یکسال از رسوبزدا هیدروفلو سری P بر روی مدار تصفیه استخر ارائه می‌نماید. سیستم تصفیه استخر شامل 2 دستگاه فیلتر شنی و یک دستگاه فیلتر کربن اکتیو است. سیستم متعارف گندزدایی نصب شده روی استخر سیستم کلرزن اتوماتیک بوده که بطور معمول 3 ppm کلر آزاد ترزیق می‌نموده است. مدیریت فنی تاسیسات دانشگاه در جهت کاهش مقدار کلر تزریقی سیستم گندزای ازن نیز بر روی استخر نصب می‌نمایند و نهایتاً مقدار کلر تزریقی به 1 ppm کاهش می‌‌یابد.

متاسفانه به علت گرم و شرجی بودن آب و هوای منطقه و دمای بالای فضای موتورخانه دستگاه ازناتور مرتباً با مشکل مواجه شده و خاموش می‌گردید. در جهت رفع این نقیصه کولرگازی 9 کیلووات در فضای موتورخانه استخر نصب می‌گردد. مشکل توقف دستگاه ازناتور تا حدی بر طرف گردید اما بازهم در مواردی کارکرد آن با وقفه مواجه می‌شد. مصرف برق بالای ازناتور در حدود 30 کیلووات و سیستم کولرگازی در حدود 9 کیلووات هزینه سنگینی به دانشگاه تحمیل می‌نمود.

رسوب زدا ی هیدروفلو در استخر روباز هنگ کنگ

نتیجه نصب رسوب زدا هیدروفلو:

پس از رایزنی‌های تیم فنی هیدروپت سه دستگاه رسوب زدا و گندزدای هیدروفلو سری P قبل از فیلترهای شنی نصب گردید و فیلتر کربن نیز از مدار خارج شد. همچنین سیستم ازناتور متوقف گردید. با حذف ازناتور دیگر نیازی به استفاده از کولرگازی در موتورخانه نبوده و مصرف برق به میزان قابل توجهی در سال کاهش یافت. در نتیجه استفاده از تکنولوژی رسوبزدایی هیدروفلو حتی بدون استفاده از ازناتور میزان مصرف کلر تا 70 درصد کاهش و در حد ppm1 ثابت ماند.

آب استخر به طور هفتگی نیز آزمایش آنالیز میکروبی گردیده و هیچ نوع باکتری در آن مشاهده نشد. همانطور که از جدول بالا مشخص است قبل از نصب دستگاه مقدار آبی که در اثر شستشوی معکوس در هر نوبت از سیستم خارج می‌گردید معادل 66 مترمکعب که پس از نصب دستگاه به میزان 13 مترمکعب کاهش یافت. همچنین عمل بک واش از چهار بار در ماه به یک بار در ماه تقلیل پیدا نمود. بررسی اقتصادی کاهش 90 درصدی هزینه نگهداری سالیانه را نشان می‌دهد. رسوب زدا هیدروفلو سری P که همزمان دارای 3 قابلیت مجزا بشرح ذیل است بهترین گزینه جهت بهبود کیفیت آب استخر و یا جکوزی، در کنار تزریق مصرف کلر است.
الف – کاهش مصرف کلر و شکستن کلرامین و تری هالومتان
ب- انعقاد الکتریکی با امواج رادیویی بدون نیاز به مواد شیمیایی نظیر آلومینیوم سولفات
ج- از بین بردن باکتری‌های بیماری زا، قارچ، خزه و جلب