پروژه نصب رسوب زدا هیدروفلو در استخر صدف کاشان | استخر و جکوزی - آبنما

رسوبزدایی,رسوبزدا,رسوب زدا,سختی گیر,سختیگیر

پروژه نصب رسوب زدا هیدروفلو در استخر صدف کاشان

عملکرد مناسب رسوبزدا هیدروفلو در استخر صدف کاشان

در فرآیند ضد عفونی سازی آب استخر، جکوزی وجود اکسید کننده های نظیر کلر یا برم الزامی است. زیرا مواد گند زدایی می‌بایست در تمامی نقاط سیستم تصفیه و استخر وجود داشته باشد. فرآیند های کمک تصفیه نظیر UV و ازن هیچکدام مستقل به تنهایی دارای تائیدیه بهره برداری نمی باشند و حتما باید در حضور کلر باشد. دلیل فنی این است که تجهیزاتی نظیر UV به صورت نقطه ای در داخل تصفیه خانه نصب می‌شوند و چنانچه آلودگی وارد آب استخر گردد زمان طولانی نیاز دارد تا از کاسه استخر به سیستم UN رسیده و گند زدایی گردد. این در حالی است که حضور کلر در تمامی نقاط-آلودگی میکروبی را در همان لحظه و در همان نقطه از بین می‌برد. رسوبزدا -گندزدا هیدروفلو بهینه ساز سیستم تصفیه است که بهترین کاربرد آن شکستن کلرهای فیکس و غیر آزاد می‌باشد. افزایش گندزدایی کلر و کاهش مصرف آنرا به همراه دارد. دستگاه رسوبزدا هیدروفلو در مجموعه سالنهای استخر های اصلی، جکوزی، حوضچه آبسرد، سونا در دو بخش مردانه و زنانه نصب گردیده که طبق نامه رضایتمندی مشتری به 50 درصد کاهش مصرف کلر به همراه داشته است .

بیشتر بدانید :

تائیدیه ی دریافتی از استخر دوقلوی صدف کاشان در خصوص افزایش شفافیت آب و کاهش کلر استخر بدون استفاده از UV