پروژه نصب رسوب زدا هیدروفلو در ایران خودرو دیزل | منابع کویلی و مبدل های صفحه‌ای

رسوبزدا هیدروفلو در ایران خودرو دیزل,رسوب زدا,سختی گیر,سختیگیر

رسوب زدا هیدروفلو در ایران خودرو دیزل

ارزیابی عملکرد رسوب زدا هیدروفلو در ایران خودرو دیزل

منابع کویلی در تاسیسات یکی از رسوب گذار ترین تجهیزات می باشد آبسرد بهداشتی با دمای پایین وارد منبع کویلی میگردد و در برخورد با سطوح حرارتی کویل های آبگرم بخش عمده ای از رسوبات خود را بر روی کویل ها به جا می گذارد . یکی از مهمترین دلایل بالا بودن رسوبگذاری این است که آب بهداشتی سرد یا گرم ، سختی گیری نمیگردد . به عبارت دیگر سختی گیر رزینی تنها بر روی مدارهای بسته گرمایش – سرمایش و یا برجهای خنک کن نصب می گردند ، اما منابع کویلی به دلایل بهداشتی فاقد آب سختی گیری هستند . کارخانه ایران خودرو دیزل دارای یک موتورخانه مرکزی و تعداد بسیار زیادی موتورخانه فرعی میباشد . موتورخانه سالن اتوبوس سازی دارای 4 منبع کویلی 5000 لیتری جهت دوش های حمام می باشد . میزان مصرف آب گرم بسیار زیاد بوده به نحوی در فواصل 5 الی 6 ماه یکبار منابع کویلی 5000 لیتری تخلیه ، باز و کویل ها اسید شوئی میگردد. در سال 1390 یک دستگاه رسوبزدا هیدروفلو بر روی خط اصلی آب سرد بهداشتی منابع کویلی نصب گردید . در بازه زمانی بین 4 الی 5 ماه بعد از نصب دمای آبگرم کماکان بالا بوده و خدمات فنی عملکرد رسوب زدا هیدروفلو را تایید می نماید . با درخواست شرکت رادین گستر سینا در سال 1394 منابع کویلی باز و کویل ها فاقد رسوب بوده و متعاقباً تاییدیه رضایتمندی مشتری اخذ گردید. مجموع 20000 لیتر منابع کویلی با حداکثر راندمان تا کنون در حال بهره برداری می باشد و به هیچ عنوان اسید شویی نشده اند.