برج خنک کن بسته بندی سردخانه واشنگتن | برج‌های خنک کن

دستگاه هیدروفلو رسوب زدا ی آب

برج خنک کن بسته بندی سردخانه واشنگتن

بکارگیری رسوبزدا هیدروفلو سری P در برج خنک کن بسته سردخانه واشنگتن

کندانسور تبخیری یا برج خنک کننده بسته از مهمترین تجهیزات در سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌های تبرید سردخانه هستند و عموماً رسوب گذاری بر روی لوله‌‌‌‌‌‌‌‌های مبدل (داخل برج خنک کن) به دلیل سختی اب بسیار زیاد است. در برج خنک کن در زمان نصب رسوبزدا هیدروفلو مواد شیمیایی تزریق نمی‌گردیده است . در ماه می 2011 یک دستگاه رسوب زدا هیدروفلو مدل P-160 روی لوله “6 ورودی به برج خنک کننده نصب گردید.

دستگاه هیدروفلو رسوب زدا ی آب

 

در مدت پنج ماه تیوب‌‌‌‌‌‌‌‌های بالایی کندانسور بسته توسط همان آبی که ایجاد رسوب می‌کرد، رسوبزدایی شد، تمامی نازل اسپری‌‌‌‌‌‌‌‌های برجهای خنک کن کاملاً باز و عاری از رسوب بودند و عملکرد رسوبزدا هیدروفلو جایگزین استفاده از مواد آنتی اسکالانت و بایوساید گردید.

رسوب زدا هیدروفلو

​فاضلاب کارخانه خمیر مایه دارای COD,BOD بسیار بالا و مقادیر زیادی رنگ است که علاوه بر تولید بوی بسیار نامطبوع در محوطه برای محیط زیست نیز بسیار مضر است . مخمر یک قارچ (موجود زنده تک سلولی) است که نشاسته و قند را به الکل، گازکربنیک تبدیل می‌نماید. شکر موجود در نیشکر یا چغندر قند با—– منبع اصلی کربن و انرژی برای تخمر هستند.

رسوب زدا هیدروفلو

رسوب زدا هیدروفلو