رسوب زدا هیدروفلو در برج خنک کن شرکت G and G واشنگتن | برج‌های خنک کن

رسوب زدا هیدروفلو-hydroflow- رادین گسترسینا

رسوب زدا هیدروفلو در برج خنک کن شرکت G and G واشنگتن

نصب رسوبزدا هیدروفلو در شرکت G&G

شرکت G & G Orchards در یاکیما ایالت واشنگتن یک مجموعه سردخانه است. یک برج خنک کن با کندانسور بسته در مجموعه نصب است که رسوب در نازل‌ها و بر روی تیوب‌های برج خنک کن مشکل اصلی مدیریت سردخانه بوده است. قبل از نصب رسوبزدا هیدروفلو، راهبری برج خنک کن از طریق تزریق آنتی اسکالانت و مواد شیمیایی ضد جلبک (بایوساید) صورت می‌گرفت. یک دستگاه رسوب گیر هیدروفلو امواج رادیویی مدل P120 بر روی لوله “4 مدار برج خنک کن در تاریخ 20 سپتامبر 2011 نصب گردید.

رسوبزدا ی هیدروفلو-hydroflow- رادین گسترسینا

در ماه اول و دوم، تزریق مواد شیمیایی آنتی اسکالانت ادامه داشت اما در ماه سوم تزریق آنتی اسکالانت و مواد ضد رسوب و بایوساید قطع شد. علی رغم قطع مواد شیمیایی وضعیت ظاهری تیوب‌ها و پکینگ های برج بهتر شد. همچنین مقدار TDS، هدایت الکتریکی و مقدار بلودان 50 درصد کاهش یافت. کارفرما آقای گارسیا از عملکرد سختی گیر هیدروفلو بسیار راضی بوده و بازگشت سرمایه را 18 ماه اعلام می نماید. همچنین اظهار داشتند که وضعیت و کنترل رسوبات در برج خنک کننده با دستگاه رسوب زدا هیدروفلو خیلی بهتر و مقرون به صرفه تر از زمان استفاده از مواد شیمیایی است. تصاویر ذیل قبل و بعد نصب رسوبزدا هیدرفلو با هدف حذف آنتی اسکالانت و مواد شیمیایی را نمایش می‌دهد که برتری رسوبزدای هیدروفلو نسبت به سختی گیر آب را با حفظ ملاحظات زیست محیطی نمایش می دهد.

رسوبزدا ی هیدروفلو-hydroflow- رادین گسترسینا

رسوبزدا ی هیدروفلو-hydroflow- رادین گسترسینا

امروزه رویکرد مجموعه های مدرن، حذف سختی گیر رزینی آب و مواد شیمیایی و آنتی اسکالانت است.