تاییدیه های اجرایی و رضایت مشتریان رادین گستر سینا

همواره در تلاش هستیم تا رضایت مشتریان خود را استفاده از دستگاه های رسوب زدایی هیدروفلو بدست آوریم. تاییدیه های مشتریان ما در سربرگ های رسمی گواه این ادعاست. امیدواریم بزودی در خدمت شما باشیم.

رسوبزدايی كندانسور-ابزوبر چيلر جذبی و مدار برج خنك كن و محافظت دیگ های آبداغ 130 درجه سانتيگراد، جلوگيري از تشكيل رسوب در دستگاه های خط توليد،ماكارونی فرمی و اسپاگتی.
رسوبزدایی مبدل پری هيتر واحد آب مقطر سازی پس از نصب دستگاه رسوبزدا هیدروفلو مدل P-100 بدون استفاده از مواد شيميايی
رسوبزدایی 8000 تن تبرید جذبی حذف سختی گیر های رزینی حذف اسیدشویی مبدلهای کندانسور-ابزوربر و برج های خنک کن صرفه جویی در میزان مصارف انرژی گاز و برق صرفه جویی در مصرف آب
رسوبزدایی 800 تن تبرید بزرگترین پروژه گرمایش از کف خاورمیانه شامل 20 کیلومتر لوله سوپر پایپ و 6 مبدل حرارتی رسوبزدایی و حافظت دیگ های آب داغ 130 درجه سانتی گراد رسوبزدایی کندانسور ابزوربر چیلرهای جذبی و برج خنک کن
حفاظت لوله های فلزی در مقابل خوردگی الکتروشیمیایی و میکروبی محافظت 6 دستگاه چیلر McQuay  به ظرفیت 1200 تن برودتی در مقابل رسوب و خـوردگی در برج میلاد
رسوبزدایی منبع کویلی ، دیگ آبگرم، مدار گرمایش خورشیدی، مدار برج خنک کننده و چیلر جذبی 100 تن ابارا و مدار تصفیه استخر و جکوزی توسط دستگاه‌های رسوب زدای الکترونیکی با امواج رادیدیی هیدروپت انگلستان ازسال 1393
رسوب زدایی 4000 تن تبرید موتورخانه مرکزی توسط دو دستگاه p18” و p16” از سال 1387 رسوب زدایی منابع کویلی موتورخانه های فرعی از سال 1386
رسوبزدایی منابع کویلی با نصب دو دستگاه رسوب زدای هیدروفلو مدل HS-38 و سیستم تهویه مطبوع چیلرها و بویلرهای گرمایشی موتورخانه بیمارستان مهرگان بابل با نصب دستگاه رسوب زدای هیدروفلو مدل C-100