پروژه رسوب زدایی تصفیه خانه فاضلاب سامرزورث نیویورک | تصفیه بیولوژیک فاضلاب و بایوفیلم

نصب رسوبزدا در تصفیه خانه فاضلاب سامرزورث

پروژه رسوب زدایی تصفیه خانه فاضلاب سامرزورث نیویورک

کاهش مصرف پلیمر در تصفیه خانه فاضلاب سامرزورث نیویورک با رسوبزدای هیدروفلو

تصفیه خانه فاضلاب سامرزورث نیویورک جمعیتی بالغ بر 11800 نفر را پوشش می‌دهد. شبکه جمع آوری فاضلاب در سطح شهر، فاضلابهای شهروندان و صنایع محلی را برای تصفیه خانه در محل تأسیسات با ظرفیت 220 هزار متر مکعب در شبانه روز فراهم می‌کند، که از یک سیستم جداکننده GEA Westfalia مدل سانتریفیوژ CB 505-00-32 در فرآیند آبگیری لجن خود استفاده می‌کند. تیم مدیریت کارخانه موافقت کردند که توانایی فناوری هیدروپت و رسوبزدا هیدروفلو را در کاهش مصرف پلیمر طی این فرآیند ارزیابی کنند.

 

نصب رسوبزدا در تصفیه خانه فاضلاب سامرزورث

کاهش استرویت در فاضلاب با بهره‌گیری از رسوب زدا هیدروفلو

دستگاه‌های رسوبزدا هیدروفلو به عنوان ابزاری برای کنترل تجمع استرویت در پسآب فاضلاب نصب شده‌اند. در پاییز سال 2013، تجهیزات لازم جهت برداشتن و جلوگیری از استرویت در تأسیسات احیای آب یا ذخیره سازی آب در ارلاندو نصب شد. پس از پنج ماه، نتایج نشان داد که کاهش قابل توجهی در تولید استرویت و البته کاهش 20 درصدی در استفاده از پلیمر به چشم می‌خورد. این میزان از کاهش مصرف پلیمر باعث شد تا بررسی‌های بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

شرکت هیدروفلو آمریکا در ردموند، ولز مستقر است. این شرکت تنها توزیع کننده دستگاه‌های رسوب زدا هیدروفلو در ایالات متحده است که از فناوری هیدروپت در آنها استفاده شده است. دستگاه سختی گیر هیدروفلو سیگنال الکتریکی را با قدرت 150 کیلوهرتز در مایع درون هر لوله‌ای که روی آن نصب است القا می‌کند. یک ترانسدیوسربا تکنولوژی فریت، عمل القاء الکتریکی در آب را انجام می‌دهد.

این فناوری بیش از 20 سال پیش در انگلیس برای حذف مقیاس کربنات کلسیم و پیشگیری از تشکیل رسوب در سیستمهای گرمایش خانگی ایجاد شده است. با این حال، استفاده از فناوری هیدروپت محدود به سیستمهای مسکونی نیست. تنظیمات مختلف دستگاه با موفقیت در بخشهای مصرف آب زیر اعمال می‌شود:
در صنایع تولید برق، بخشهای تجاری و صنعتی، هتلها، شهرداری‌ها، معادن، در صنایع نفت و گاز، دریانوردی، کشاورزی، صنایع غذایی و آبزیان.

 

نصب رسوبزدا هیدروفلو

در نوامبر 2015، کارمندان شرکت هیدروفلوی آمریکا دو دستگاه رسوبزدای هیدروفلو i160 را روی لوله 6 اینچی نصب کردند؛ لوله‌های فاضلاب ورودی سانتریفیوژ. یک دستگاه رسوبزدای هیدروفلو، تقریباً 15 متر قبل از سانتریفیوژ نصب شد و دستگاه دوم 5 متر قبل از لوله مکش درست قبل از سانتریفیوژ قرار گرفت.

هر دو دستگاه بدون ایجاد هیچ تغییر و اختلال در فرآیند نصب شده‌اند زیرا در دور لوله‌های موجود نصب شدند و نیازی به برش در لوله کشی نداشتند. برق ورودی دستگاه‌ها 120 ولت بوده و جریان مصرفی کمتر از 1 آمپر را نشان می‌‌دهند که مشابه با انرژی مصرف شده توسط لامپ 60 وات است.

 

نصب رسوبزدا در تصفیه خانه فاضلاب سامرزورث

دستگاه رسوبزدا هیدروفلو چگونه باعث کاهش پلیمر در تصفیه فاضلاب می‌شود؟

 

نصب رسوبزدا در تصفیه خانه فاضلاب سامرزورث

کیفیت پسآب در سامرزورث به طور متوسط حدود 500 میلی گرم TSS/L است اما به ندرت بالاتر از 1000 میلی گرم TSS/L می رود. عبور از آستانه 1000 میلی‌گرم TSS/L می‌تواند بر ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب تأثیر بگذارد.

موفقیت در این تسهیلات به معنای کاهش استفاده از پلیمر بدون تأثیر منفی روی کیفیت پسآب تصفیه شده است. پروتکل آزمایشی حاکی از کاهش چشمگیر دوزهای پلیمری در هنگام نظارت بر عملکرد رسوب زدا هیدروفلو است.
طی مدت زمان شش هفته، در مجموع شش نتیجه آزمایشی با استفاده از یک یا هر دو دستگاه سختی گیر هیدروفلو میزان استفاده از پلیمر را بطور متوسط از 5/25 به 1/19 پوند در تن نشان داد یعنی کاهش 1/25 درصدی. که باعث افزایش جامدات تا 3% TS و نگه داشتن کیفیت پسآب در محدوده آزمایشی کمتر از 1000 میلی‌گرم TSS/L شده است.
موفقیت حاصله از این آزمایش، فراتر از انتظارات در یک دوره استفاده از دستگاه رسوبزدا بود. در طول دوره ارزیابی محصول، دستگاه‌های رسوب زدای هیدروفلو یک روش مؤثر برای کاهش مصرف پلیمر در سیستمهای آبگیری فاضلاب بود.

نصب رسوبزدا در تصفیه خانه فاضلاب سامرزورث