رسوب زدایی تصفیه رسوبات فاضلاب در تصفیه خانه شهر اورلاندو آمریکا | تصفیه بیولوژیک فاضلاب و بایوفیلم

تصفیه بیولوژیگ با رسوب زدا هیدروفلو

تصفیه رسوبات فاضلاب در تصفیه خانه شهر اورلاندو آمریکا

عملکرد رسوبزدا هیدروفلو در تصفیه بیولوژیک رسوبات فاضلاب شهر اورلاندو آمریکا

تصفیه خانه فاضلاب، از نیازهای جوامع شهری است. با گسترش شهرها، تصفیه فاضلاب اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌نماید.کاهش زمان تصفیه فاضلاب باعث افزایش ظرفیت تصفیه خانه می‌شود. رسوب زدا هیدروفلو این امر را میسر می‌سازد. در سیستم‌های تصفیه فاضلاب 2 مشکل مهم مطرح است.
1- تشکیل رسوبات Struvite بر جداره تجهیزات و مصرف بالای پلیمر یا پک منعقد کننده Struvite یک رسوب پایه فسفات بوده که بسیار سخت و چسبنده است با فرمول شیمیایی NH4MgPo4,6H2O
است که حتی با مواد شیمیایی و اسید هم به سختی از بین می‌رود و حتماً نیاز به تمیز کاری مکانیکی، نظیر واتر جت دارد.
2- مصرف زیاد مواد پک و پلیمری منعقد کننده که جهت افزایش کیفیت آب چاره‌ای جز استفاده از مواد شیمیایی منعقد کننده و فلاکونت نیست.
رسوبزدا هیدروفلو راه حل مناسب، ساده و ارزانی برای حل 2 مشکل فوق دارد.

رسوب زدای تخصصی سری I، توان تولید سیگنال‌های قدرتمند و خاص تنها روش رسوبزدایی غیرشیمیایی است. رسوب زدا هیدروفلو که بدون توقف سیستم و بدون برش کاری و تخلیه لوله کشی به راحتی بر روی هر جنس لوله فلزی و پلاستیکی نصب می‌گردد و رسوبات Struvite را کنترل می‌کند به این معنا که اجازه تشکیل رسوب جدید نمی‌دهد و رسوبات Struvite قدیمی ‌را نیز باز می‌نماید.
در تصفیه خانه شهر ارلاندو آمریکا 5 دستگاه فیلتر تسمه‌ای ساخت AshBrook-Kalm press نصب است میزان رسوبات Struvite داخل فیلترهای تسمه ای عملکرد فیلترها را به طور دائمی‌ مختل می‌کرد.

تصفیه بیولوژیگ با رسوبزدای هیدروفلو

نصب رسوب زدا هیدروفلو سری I

در نوامبر 2013 یک دستگاه رسوب زدا هیدروفلو سری I بر روی لوله “12 ورودی فیلتر بلت پرس نصب گردید. ظرفیت تصفیه خانه 80000 متر مکعب در شبانه روز است. در زمان نصب، فیلتر بلت پرس جهت تمیز کاری دوره‌ای باز شده بود. حدوداً 10 روز پس از نصب سختی گیر هیدروفلو سری آی فرآیند رسوب گیری با قدرت انجام شده رسوبات سخت به رسوبات نرم تبدیل شده به نحوی که رسوبات به راحتی با دست تمیز می‌شدند. تصاویز ذیل قبل از نصب رسوبزدای هیدروفلو عملکرد و حدود 150 روز پس از نصب را نشان می‌دهد.

تصفیه بیولوژیگ با رسوب زدا هیدروفلو

تصفیه بیولوژیگ با رسوب زدا هیدروفلو

تصفیه بیولوژیگ با رسوب زدا هیدروفلو