رسوب زدای هیدروفلو سفارشی

رسوب زدای هیدروفلو سری D15

رسوبزدای الکترونیکی D15 مخصوص پکیج های حرارتی گازسوز،کولرهای آبی و آبگرمکن خورشیدی

رسوبزدای هیدروفلو سری Custom

رسوبزداهای صنعتی هیدروفلو در 4 سری C , P , I , S ارائه می گردند .