ارزیابی عملکرد رسوب زدا هیدروفلو در شرکت خودروسازی هوندا | برج‌های خنک کن

دستگاه هیدروفلو رسوب زدا آب

ارزیابی عملکرد رسوب زدا هیدروفلو در شرکت خودروسازی هوندا

ارزیابی عملکرد رسوبزدا هیدروفلو در شرکت خودروسازی هوندا

شرکت خودور سازی هوندا، در مدار خنک کن 3 دستگاه کمپرسور هوا، یک دستگاه برج خنک کن به ظرفیت 300تن برودتی نصب نموده است. هدف از نصب رسوب زدا هیدروفلو ، جلوگیری از تشکیل رسوبات جدید و حذف رسوبات قدیمی و حذف خزه و جلبک بدون استفاده از مواد شیمیایی آنتی اسکالانت و بایوساید است. ارزیابی عملکرد رسوبزدایی هیدروفلو به مدت 5/3 ماه از اکتبر 2010 تا فوریه 2011 انجام شد، آب تغذیه برج خنک کن از چاه آب بوده و حاوی مقادیر بالای سیلیکات، حدود 50 میلی گرم اندازه گیری گردید. رسوبزدا هیدروفلو به خوبی توانسته در حذف رسوبات برج خنک کن شرکت هوندا موفق باشد.

طبق دستور العمل بهره برداری در برج خنک کن مقدار سیلیکات آب در گردش نباید از 150 میلی گرم بالاتر رود، به همین دلیل سیکل تغلیظ با در نظر گرفتن ضریب اطمینان عدد4/2 تعریف شده است. مقدار سختی کل آب ورودی حدود 70 میلی گرم بر لیتر بر مبنای کربنات کلسیم و مقدار قلیائیت 69 میلی گرم در لیتر است. قبل از نصب رسوبزدا هیدروفلو شرکت هوندا مواد شیمیایی ضد رسوب (آنتی اسکالانت)، ضد خوردگی و بایوساید برای کشتن لژیونلا در مدار برج خنک کن تزریق می‌نموده اند.

برای ثابت نگه داشتن سیکل تغلیط زیر آب زنی برج مرتب انجام می‌شده و هدر رفت آب و مواد آنتی اسکالانت، شرکت هوندا را متحمل هزینه‌های بالای سالانه می‌نموده است. طبق زمانبندی تیم بهره بردار هر 24000 ساعت، حدود سه سال، مبدل‌های حرارتی کمپرسور باز و پس از شستشو با مواد شیمیایی کمپرسورها مجدداً راه اندازی می‌گردند. دبی آب در گردش مدار خنک کن کمپرسورها 3900 لیتر در دقیقه و دمای آب برج خنک کن 32 تا 37 درجه سانتیگراد است.

جهت ارتقا سیستم سختی گیری آب به تکنولوژی سبز، یک دستگاه رسوب زدا هیدروفلو مدلP-8” برروی لوله 8”آب خنک کن ورودی به کمپرسورها نصب گردید. فریت‌های نصب شده به دور لوله امواج رادیویی با فرکانس 150 کیلو هرتز را به داخل آب ارسال می‌نمایند. که این امواج علاوه بر جلوگیری از تشکیل رسوب آب، رسوبات قدیمی را نیز از روی لوله‌ها جدا و باکتری و خزه جلبک را نیز از بین می‌برد.

 

نتایج حاصل از نصب رسوبزدا هیدروفلو

بعد از حدود 5/3 ماه از نصب، شرکت هوندا عملکرد رسوبزدا هیدروفلو را تائید نمود. تصاویر ذیل وضعیت خزه و جلبک‌ها در برج خنک کن را به مرور زمان نشان می‌دهد. بعد از باز کردن مبدل هیدرولیک هیچگونه رسوب، لجن و بایوفیلم در مبدل مشاهده نشده است. در صورتی که در اورهال 3 ساله همیشه با مواد شیمیایی ضد رسوب و اسید مبدلها تمیز می‌شده است. رسوبزدایی هیدروفلو در مدت 5/3 ماه کارکرد، رسوبات قدیمی را نیز باز نموده است. مبدل‌های افتر کولر نیز باز گردید و هیچگونه رسوبی مشاهده نشد. شرکت هوندا عملکرد رسوب زدایی هیدروفلو در مقایسه با استفاده از مواد شیمیایی آنتی اسکالانت و بایوساید بعنوان ضد خوردگی تائید نموده است و بابت حذف مواد شیمیایی آنتی اسکالانت در جهت حفظ محیط زیست بسیار خشنود است.

پروژه‌های مرتبط در زمینه برج خنک کن:

دستگاه هیدروفلو رسوب زدا ی آبدستگاه هیدروفلو رسوب زدا ی آب

دستگاه هیدروفلو رسوب زدا ی آب