پروژه نصب رسوب زدا هیدروفلو در ساختمان شماره 5 الهیه | آبگرمکن ها خورشیدی

رسوبزدا,رسوب زدا,رسوبزدا هیدروفلو,رسوب زدا هیدروفلو,,سختیگیر,آبگرمکن,سختی گیر

پروژه نصب رسوب زدا هیدروفلو در ساختمان شماره 5 الهیه

نصب رسوبزدا هیدروفلو در ساختمان 5 الهیه

ساختمان 5 الهیه یکی از لوکس ترین ساختمانهای منطقه الهیه می باشد که نقشه های معماری – سازه و تاسیسات آن توسط مهندس آلمانی طراحی گردیده است. رسوبزدا هیدروفلو در بخش آبگرم مصرفی از کلکتورهای خورشیدی جهت پیشگرم کردن آب استفاده شده است.
کلکتورهای خورشیدی توسط کنترلر مرکزی سیستم دمای آبسرد ورودی را ابتدا در کلکتورهای خورشیدی افزایش می‌دهند و آب گرم وارد منبع کویلی می‌شود. کویلهای منبع کویلی که به دیگ های ویزمن آلمان متصل است در صورت نیاز دمای آب پیش گرم را بالا می‌برند. سیستم به گونه ای طراحی شده که بیش از 70 درصد انرژی آبگرم مصرفی سالیانه توسط کلکتورهای خورشیدی تامین می‌گردد. دستگاه‌های رسوب زدا هیدروفلو هم مداربسته کلکتورها و 3 دستگاه مبدل‌های صفحه‌ای مربوط با ارسال سیگنال رادیویی در مقابل رسوب محافظت می‌نماید. دستگاه‌های رسوبزدای هیدروفلو اسفند ماه 1393 نصب و راه اندازی شده است.

 

رسوبزدا,رسوب زدا,رسوبزدا هیدروفلو,رسوب زدا هیدروفلو,,سختیگیر,آبگرمکن,سختی گیر

رسوبزدا,رسوب زدا,رسوبزدا هیدروفلو,رسوب زدا هیدروفلو,,سختیگیر,آبگرمکن,سختی گیر