پروژه رسوب زدای هیدروفلو در ساختمان مرکزی بانک سپه یا نگین سپه | منابع کویلی و مبدل های صفحه‌ای

رسوبزدایی منابع کویلی بانک سپه با رسوب زدای هیدروفلو

رسوب زدای هیدروفلو در ساختمان مرکزی بانک سپه یا نگین سپه

کاربرد رسوبزدا هیدروفلو در ساختمان مرکزی بانک سپه یا نگین سپه

با مساحتی بالغ بر 30000 متر مربع در سایت ساختمان‌های اداری عباس آباد تهران واقع است. ساختمان دارای موتورخانه مرکزی سرمایشی-گرمایشی است. جهت تامین آبگرم مصرفی ساختمان مرتفع نگین سپه، 3 زون ارتفاعی لحاظ شده است. جهت هر زون 1 دستگاه منبع با کویل بخار به ظرفیت 3000 لیتر نصب شده است. جهت رسوب زدایی این منبع از رسوبزدا هیدروفلو استفاده شده است.

در تاریخ  —– یک دستگاه رسوبزدای هیدروفلو HS-40  بر روی مدار آبگرم مصرفی نصب می‌گردد. رسوب زدای هیدروفلو با ارسال سیگنال‌های رادیویی در طول مدار لوله کشی، اجازه تشکیل رسوبات معدنی نمی‌دهد و به مرور زمان رسوبات قدیمی گچی و آهکی آب را نیز از روی لوله باز می‌نماید. نکته حائر اهمیت رسوب زدای هیدروفلو این است که بر خلاف سختی گیرهای مغناطیسی و التراسونیک به دبی و سرعت آب بستگی ندارد و حتی در حالت سکون آب نیز قادر به ارسال سیگنال از هر دو سمت محل نصب است بنابراین حتی 1 دستگاه سختی گیر غیر صنعتی می‌تواند تا چند صد مترسیگنال نموده، از مدار آبگرم مصرفی و شیرآلات مربوطه محافظت کند. هدف اصلی مدیریت اداره ساختمان و تاسیسات بانک سپه، بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی، حفاظت از دستگاه‌های تاسیساتی و حذف اسید شویی در فرآیند تاسیسات عنوان گردیده است.

پس از نصب سختیگیر هیدروفلو بر روی زون 2 وضعیت دمای آبگرم منبع مورد پایش قرار گرفت. دمای مخزن نه تنها به مرور زمان کاهش پیدا نکرد بلکه با باز شدن رسوبات قدیمی به ویژه بر روی کویل بخار، راندمان انتقال حرارت افزایش می‌یابد.
از زمان نصب رسوب زدای هیدروفلو بر روی لوله آبگرم و منبع کویلی زون 2 تاریخ 8/7/98 وضعیت دما مطلوب گزارش گردیده است.
جهت انجام بازدید دوره‌ای در تاریخ 8/7/98 منبع کویلی باز گردید. همانطور که در تصویر ذیل مشخص است کویل فاقد رسوب و بسیار تمیز است و سطح مسی به وضوح قابل رویت است که عملکرد فوق العاده رسوبزدای هیدروفلو مشهود است.

به طور قاعده کلی منابع کویلی می‌بایست حداکثر هر 2 سال یکبار بازدید شود و پوشش اپوکسی بهداشتی بر روی سطوح گالوانیزه داخلی اعمال گردد. هرچند سطوح داخلی منبع فاقد هرگونه رسوب معدنی است اما تاول‌های خوردگی بر روی بدنه مخزن به دلیل آسیب دیدگی پوشش گالوانیزه مشاهده می‌گردد که میبایست مخزن از داخل سند بلاست و اپوکسی گردد.