سختی گیر هیدروفلو در ساختمان loo Fortuene در تگزاس | چیلرها

رسوب زدا هیدروفلو، چیلر

سختی گیر هیدروفلو در ساختمان loo Fortuene در تگزاس

بکارگیری رسوب زدای هیدروفلو در ساختمان loo Fortuene

دفتر مرکزی loo Fortuene در هیوستون تگزاس شامل 2 برج اداری است که موفق به اخذ گواهینامه طلایی Leed در سال 2008 شده است. گواهینامه لید یک استاندارد پیشرو در طراحی محیطی و انرژی در ساختمان است و با به کارگیری تکنولوژی‌های روز دنیا در صنعت ساختمان، تاسیسات، برق وBMS حداکثر صرفه جویی در مصرف انرژی و آب را در دستور کار قرارداده و مرجع انتخاب یک ساختمان سبز است. مدیریت دفتر مرکزی Fortune 100 در راستای ارتقاء استانداردهای محیط زیست و صرفه جویی در مصرف انرژی به طور مستمر به دنبال ارتقاء سیستم‌های منصوبه در ساختمان بودند. از مهمترین پارامترها، صرفه جویی مصرف آب در برج خنک کن، کاهش مصرف مواد شیمیایی و صرفه جویی مصرف انرژی است.
هر یک از دو ساختمان دفتر مرکزی دارای برج خنک کن به ظرفیت 1000 تن برودتی هستند که بر روی بام ساختمانها نصب شده‌اند و چیلرها در زیر زمین نصب هستند. مصرف آب هر ساختمان در تابستان حدود 1900 متر مکعب در ماه بوده است. هدف مدیر ساختمان کاهش مصرف آب به همراه کاهش جلبک و رسوباتی بوده که با مواد شیمیایی آنتی اسکالانت کنترل نشده بود.
دو دستگاه رسوبزدا هیدروفلو مدل” A-12 بر روی لوله “12 ورودی کندانسور چیلر توسط شرکت هیدروتک آمریکا نصب گردید.

4 هفته پس از نصب رسوبزدا هیدروفلو رسوبات تمیز شده و تیوب‌های مسی قابل مشاهده بودند نتایج و نصب رسوب زدا هیدروفلو مورد تایید مدیریت قرار گرفته و بشرح ذیل است.
1- در ماه حدود 950 متر مکعب آب صرفه جویی گردید.
2- بلودان برج های خنک کن حدود50% کاهش یافت.
3- مواد شیمیایی نظیر آنتی اسکالانت و ضد جلبک حدود 80% کاهش یافت.
4- رسوبزدایی در قسمتهای مختلف برج خنک کن و چیلر تحقق یافت.
5- رسوبات بر روی فیلم‌های پکینگ برج و تیوبهای کندانسور به صورت پودر و نرم در آمد.
6- کیفیت فیلتراسیون برج خنک کن افزایش یافت.
7- تیوب‌های چیلر بدون رسوب بودند.
8- سیکل تغلیظ 2 برابر شد.
9- حدود 2500 دلار در ماه در مصرف آب صرفه جویی گردید.

رسوب زدا هیدروفلو

رسوب زدا هیدروفلو

رسوب زدا هیدروفلو