پروژه نصب رسوب زدا هیدروفلو در شرکت ایساکو | استخر و جکوزی - آبنما

رسوب زدا ی هیدروفلو در شرکت ایساکو

پروژه نصب رسوب زدا هیدروفلو در شرکت ایساکو

نصب رسوبزدا هیدروفلو در شرکت ایساکو

در سال 1386 چندین دستگاه رسوبزدا هیدروفلو مدل C و P در شرکت ایساکو نصب گردید. در زمان بازدید دوره‌ای جهت رسوب زدای هیدروفلو در سال 1387 تیم فنی هیدروفلو متوجه گردید که واحد خدمات فنی شرکت ایساکو رسوبزدا هیدروفلو را مشابه سایر سختی گیرهای الکتریکی و مغناطیسی دانسته و نسبت به عملکرد واقعی تردید داشتند.
به همین جهت شرکت تصمیم گرفت تا یک دستگاه C160 که بر روی بویلرهای گرمایشی موتورخانه سالنها نصب بود را به صورت موقت باز نموده و با هماهنگی بخش خدمات فنی شرکت ایساکو آنرا بر روی مدار تصفیه استخر نصب نماید. علت این کار، اثر بخشی سریع رسوبزدای هیدروفلو در مدار تصفیه استخری است. به نحوی که در مدت 24 الی 72 ساعت نتیجه قابل حصول است. سختیگیر هیدروفلو که در استخر وظیفه گندزدایی و انعقاد ذرات معلق و شکستن کلر فیکس به کلرهای آزاد را دارد، کماکان فرآیند رسوبزدایی خود را بر روی مبدل‌های حرارتی و مدار لوله‌کشی تصفیه بدنه استخر انجام می‌دهد.
موتورخانه تصفیه استخر ایساکو دارای 4 دستگاه فیلتر شنی فلزی جهت استخر جکوزی بود. مدار تصفیه استخر دارای یک خط مکش 5 اینچ از استخر است که وارد فیلتر موگیر با سایز “2 و سپس پمپ‌های سیرکولاسیون تصفیه و فیلترهای شنی می‌گردد که برای مدار جکوزی نیز به همین منوال است. دستگاه رسوبزدای هیدروفلو C160 بر روی لوله تا قطر 6 اینچ قابل نصب است هر چند سری C برای کارکردهای گرمایشی است و اثر انعقادی آن ضعیف است. اما همین رسوبزدا ورودی مدار تصفیه استخر و جکوزی نصب گردید.

در قسمتی از مدار لوله کشی استخر و جکوزی در موتورخانه لوله‌های استخر و جکوزی قبل از فیلترهای شنی در کنار هم قرار می‌گیرند. دستگاه رسوبزدا هیدروفلو C160 بر روی هر 2 لوله به صورت همزمان نصب گردید. به عبارتی سیگنال‌های دستگاه در هر تعداد لوله که از لحاظ ابعادی و فیزیکی قابلیت عبور از داخل فریت‌های دستگاه را داشته باشد تولید و منتشر می‌گردد و در مجموعه ایساکو 1 دستگاه “6 مدار تصفیه استخر و جکوزی را تحت پوشش قرار دارد.
نتیجه تغییرات شگفت انگیز بود به مدت کمتر از 48 ساعت آب استخر و جکوزی بسیار شفاف و میزان مصرف کلر کاهش بسیار چشمگیری داشت.
شفافیت آب در بخش های کم عمق و عمیق قابل لمس بود و جزئیات کف استخر به راحتی دیده می شد. بوی کلر نیز بسیار کاهش یافته بود.
چنانچه عملکرد دستگاه رسوبزدا هیدروفلو C160 بر روی بویلر مدنظر بود حداقل زمان بررسی فرآیند 6 الی 8 ماه بود، در حالی که مدار استخر این ارزیابی در زمان 48 ساعت انجام گردید. با توجه به رضایت کامل مدیریت خدمات فنی شرکت ایساکو دستگاه‌های رسوبزدای جدیدی جهت مجموعه استخر و جکوزی شرکت ایساکو خریداری و نصب گردید. رسوبزدای C160 به محل اولیه خود بر روی بویلر گرمایشی منتقل گردید. تائیدیه رضایتنمندی مشتری در سال1389 شرکت ایساکو در بخش ها مختلف نظیر استخر، جکوزی بویلرهای گرمایشی چیلرهای تراکمی اداری و رستوران اخذ گردید.

رسوب زدا ی هیدروفلو در شرکت ایساکو

رسوب زدا ی هیدروفلو در شرکت ایساکو