پروژه نصب رسوب زدا هیدروفلو در شرکت فن آوری زیستی کیمیا | دیگ های بخار و دی اریتور

رسوبزدای هیدروفلو,رسوبزدا,رسوب زدا,سختی گیر,رسوبزدایی دیگ بخار,دیگ بخار

پروژه نصب رسوب زدا هیدروفلو در شرکت فن آوری زیستی کیمیا

رسوبزدایی دیگ بخار شرکت فن آوری زیستی کیمیا با رسوبزدا هیدروفلو

شرکت فن آوری زیستی کیمیا در اراک واقع شده و تولید داروهای دامی و فرآورده های بیولوژیک مرتبط با دام می نماید. از محصولات این شرکت می توان به پماد پنسترزون MC ، پماد کلوکسالمو DC ، پماد لینکونئوسین MC ، پماد تترانبالون MC ، پمادهای استریل چشمی و داخل پستانی بتالاکتام و غیر بتالاکتام ، خط تولید محلولهای خوراکی ، خط تولید محصولات جلدی و خط استریلیزاسیون و خط تزریق و تولید سرنگ مطابق شرایط و مقررات GMP اشاره نمود . این شرکت موفق به اخذ گواهینامه تولید کننده برتر نیز شده است. شرکت رادین گستر سینا تکنولوژی نوین رسوبزدایی با عنوان رسوبزدا هیدروفلو را در سال آذرماه 1392 معرفی کرد.

دستگاه های رسوبزدا هیدرفلو را در تمامی مدارهای تاسیساتی مشتمل بر دو دستگاه دیگ بخار 4400 پوند در ساعت، دی ایراتور، سیستم تصفیه آب شیرین کن RO ، سیستم گرمایش و منابع کویلی آبگرم مصرفی در بهمن ماه 1392 نصب نموده و پس از عملکرد مثبت رسوبزداهای هیدروفلو، موفق به اخذ تائیدیه رضایتمندی مشتری گردید. لازم به توضیح است که کیفیت آب در شهر اراک بسیار پایین بوده و آب دارای املاح بسیار زیاد می باشد که مشکلات زیادی برای تاسیسات و تجهیزات ایجاد می نماید.

 

رسوبزدای هیدروفلو,رسوبزدا,رسوب زدا,سختی گیر,رسوبزدایی دیگ بخار,دیگ بخار

رسوبزدای هیدروفلو,رسوبزدا,رسوب زدا,سختی گیر,رسوبزدایی دیگ بخار,دیگ بخار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسوبزدای هیدروفلو,رسوبزدا,رسوب زدا,سختی گیر,رسوبزدایی دیگ بخار,دیگ بخار       رسوبزدای هیدروفلو,رسوبزدا,رسوب زدا,سختی گیر,رسوبزدایی دیگ بخار,دیگ بخار