رسوب زدایی شرکت واتگر قشم نماینده انحصاری ماشین آلات صنعتی | منابع کویلی و مبدل های صفحه‌ای

رسوب زدا هیدروفلو

رسوب زدای هیدروفلو در شرکت واتگر قشم

نصب رسوبزدا خانگی هیدروفلو مدل HS38 روی منابع کویلی شرکت واتگر

شرکت واتگر قشم نماینده انحصاری ماشین آلات صنعتی، کشاورزی و راه سازی نظیر ماشین آلات تراش راه سازی، شیار زن و برش آسفالت ویرتگن آلمان است. ساختمان اداری شرکت واتگر در تقاطع بزرگراه فتح و آزادگان در سال 1393 به بهره برداری رسید  مجموعه اداری دارای موتورخانه مرکزی است که جهت تامین آبگرم مصرفی 2 دستگاه منبع کویلی 500 لیتری نصب شده است. عموماً رسوب در منابع کویلی و لوله آبسرد و گرم بهداشتی در تاسیسات بسیار رایج است. از آنجایی که آب مصرفی به دلایل بهداشتی سختی گیری نمی‌شود و مستقیماً وارد منبع کویلی می‌گردد مقدار رسوب گذاری بر روی کویل زیاد است. به صورت رایج و سنتی با مشاهده افت دمای منبع کویلی و گرم نشدن آب، منابع کویلی از سرویس خارج و کویل از داخل منبع بیرون آورده می‌شوند. کویل توسط اسید یا دیسکیلر تمیز شده و مجدداً نصب و راه اندازی می‌گردد.
بر روی منابع کویلی شرکت واتگر 2 دستگاه رسوبزدا خانگی هیدروفلو مدل HS38 مهر ماه 1393 جهت مقابله با رسوب و محافظت کویل‌ها در مقابل رسوب گذاری آب سخت  نصب گردید. به جرات می توان گفت رسوب زدای آب هیدروفلو با بیش از 12 سال سابقه در ایران بهترین رسوب زدای غیر شیمیایی است که بدون نیاز به سرویس و نگهداری همیشه از مدارهای تاسیساتی در مقابل رسوب و خوردگی محافظت می‌نماید. تصاویر ذیل وضعیت سیگنال‌های رسوبزدای آب هیدروفلو در دیماه 1397 را نشان می‌دهد که همانند روز اول سالم هستند.

رسوب زدا هیدروفلو

راندمان سختی گیر آب هیدروفلو در تصاویر ذیل به خوبی نمایش داده شده است تصویر سمت راست دمای آبگرم مصرفی منبع کویلی در سال 395 را نمایش می‌دهد که حدود 48 درجه سانتیگراد است. تصویر سمت چپ که در دیماه 1397 گرفته شده دمای آبگرم مصرفی منبع کویلی کماکان با بیش گذشت از 4 سال 48درجه سانتیگراد است.

این دو تصویر به خوبی نشان می‌دهد که در طول 4 سال بهره برداری، هیچگونه رسوبی بر روی کویل تشکیل نشده است.  در زمان نصب سال 1393 و بازدید سال 1397، TDS دمای بویلر بر روی 60 درجه سانتیگراد تنظیم شده بود . TDS آب شهر در بازدید 1397 حدود 160 میلی گرم در لیتر اندازه گیری گردید.

رسوب زدا هیدروفلو