رسوب زدا هیدروفلو در صدا و سیما تهران | چیلرها

رسوبزدایی چیلر صدا و سیما,رسوبزدا,رسوب زدا,سختی گیر,سختیگیر,چیلر

رسوب زدا هیدروفلو در صدا و سیما تهران

نصب رسوب زدا هیدروفلو در موتورخانه مرکزی صدا و سیما تهران

موتورخانه مرکزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دارای 2 دستگاه چیلر سانتریفیوژ Carrier و چیلرهای تراکمی اسکرو جمعاً به ظرفیت تبرید 4000 تن می باشد. برج های خنک کن در مدار از طریق لوله “16 و “18 آب را مدار کندانسورها منتقل می نماید. پس از نصب موفقیت آمیز رسوبزدای هیدروفلو بر روی مدار منابع کویلی در سال 1386، مدیریت فنی تصمیم گرفت که تجربه موفق هیدروفلو را دربرج های خنک کن پیاده سازی نماید. 2 دستگاه رسوب زدا سفارشی “18 و “16 Custom بر روی 4 دستگاه برج خنک کن و مجموعه 4000 تن تبرید نصب گردید.

سختی گیری آب در موتورخانه مرکزی توسط دستگاه EDR انجام می گردید که بدلیل قدمت دستگاه و عدم وجود قطعات یدکی از یک سر و نیاز تامین مقادیر زیاد آب جهت برج های خنک کن مدیریت فنی رسوبزدای هیدروفلو را جایگزین نمودند . رسوب زدا هیدروفلو بدون نیاز به سختی گیر رزینی قادر است از تشکیل رسوب جلوگیری و رسوبات قدیمی را نیز باز نماید . شرکت رادین گستر سینا در سال 91 پس از 5 سال بهره برداری مستمر و بدون سختی گیر و بدون نیاز به اسید شویی تائیدیه رضایتمندی مشتری را اخذ نمود. تصاویر ذیل وضعیت کندانسور چیلرهای اسکرو را در سال های 91 و 92 و 94 بلافاصله پس از پایان فصل و بدون تمیزکاری و اسید شویی نمایش می دهد .