رسوب زدایی مجتمع احیا ذوب و روی قشم | آب شیرین کن

رسوب زدا هیدروفلو

رسوب زدایی مجتمع احیا ذوب و روی قشم

کاربرد رسوبزدا هیدروفلو در مجتمع احیا ذوب و روی قشم

کاربرد دستگاه آب شیرین ساز برکیش در مجتمع احیا ذوب و روی قشم مجموعه ذوب و احیای روی قشم یک دستگاه آب شیرین ساز برکیش(Brackish) دارد. آب ورودی از طریق چاه‌های آب شور قشم که TDS آن حدود 12000 الی 14000 میلی گرم در لیتر است در یک مخزن بتنی روباز ذخیره می‌گردد. با هم بررسی می‌کنیم که رسوبزدا هیدروفلو چگونه در رسوبزدایی این مجتمع تأثیرگذار است.

تانکرهای آب روزانه در چندین نوبت انتقال آب را انجام می‌دهند. روباز بودن مجموعه موجب می‌گردید که خزه و جلبک سطح استخر را بپوشانند همچنین حذف جلبک در فیلترهای شنی پیش تصفیه بسیار مشکل و زمانبر بوده و بکواش زیادی نیاز داشت. در ابتدای امر شرکت رادین گستر سینا یک دستگاه جلبک کش آلتراسونیک با برد 100 متر برای استخر 30در 50 متری پیشنهاد کرد.

با نصب جلبک کش پس از سه هفته جلبک‌ها و لایه پتو شکل جلبکی از بین رفت و بار میکروارگانیسم ورودی به سیستم آب شیرین کن کاهش یافت. در مرحله بعد دو دستگاه رسوبزدا با امواج رادیویی هیدروفلو مدل P-100 وP120 جهت حفاظت ممبرانها و مدار پیش تصفیه بر روی سیستم آب شیرین کن نصب گردید.

کریستالهای تولید شده سختیگیر هیدروفلو همانند مواد شیمیایی آنتی اسکالانت عمل کرده و نه تنها از تجمع رسوبات برروی غشا ممبران جلوگیری می‌کند بلکه به صورت دائم و یکنواخت فرایند رسوبزدایی را انجام می‌دهد. عملکرد تکنولوژی رسوب زدا هیدروفلو همانند آنتی اسکالانت و دیسپرسانت است و بصورت دائمی‌از ممبرانها محافظت می‌نماید.

 

رسوب زدا هیدروفلو     رسوب زدا هیدروفلو

رسوب زدا هیدروفلو

رسوب زدا هیدروفلو

 

رسوب زدا هیدروفلورسوب زدا هیدروفلو