مزایای پلی یوریا

سرعت بالای اجرا و پاشش توسط دستگاه که باعث پایین آمدن خطای نیروی انسانی در اجرا می شود.
– ازدیاد طولی Elongation و تغییر شکل قابل بازگشت بسیار بالا (حداقل 250%).
– ایجاد مقاومت مکانیکی و شیمیایی بسیار بالا در سطح.
– مقاومت کششی و پارگی بسیار بالا.
– ایجاد سطح بدون درز و ترک و یکپارچه.
– مقاومت عالی در برابر سایش، خوردگی و ضربه.
– مقاومت در برابر اشعه UV.
– چسبندگی بسیار بالا به انواع کف ها (به ویژه کف های بتنی).
– خاصیت آب بندی انواع کفپوشهای پلی یوریا بعنوان یک ویژگی مضاعف و مطلوب این کفپوش ها.
– مقاومت بسیار بالا در برابر تغییرات دمایی (حدود 20- تا 110+ درجه سانتیگراد) .
1 %جامد با درصد مواد فرار ( voc) برابر صفر.
دارای ازدیاد طول تحت کشش بالا و قابلیت خمش سرد.
مقاوم در برابر حلال ها، اسیدها و قلیاها.
بدون درز و یکپارچه بدون ترک.
دارای مقاومت عالی دربرابر خوردگی عالی.
دارای نفوذپذیری کم.
ضد آب است.
سرعت انجام آن بالا است و بدون هیچگونه درز و شکافی به صورت یکپارچه اجرا می شود.
در برابر اشعه یو وی خورشید مقاومت زیادی دارد.
ضد انفجار است.
بعد از اجرا به سرعت قابل استفاده است.
در آن از کاتالیزور استفاده نمی شود و به سرعت واکنش پذیر است.
نسبت به مواد شیمیایی و فیزیکی دارای مقاومت بالایی است.
انعطاف پذیری بالایی دارد.
استحکام آن در برابر ضربات و ترک خوردگی  و همچنین سایش بسیار زیاد است.
نور از آن عبور نمی کند.
در دماهای بین 20 تا 135 درجه سانتیگراد به راحتی قابل اجرا است.
می توان طول آن را افزایش داد.
تنوع رنگ در پلی اوره بسیار زیاد و متنوع است.
چسبندگی فوق العاده به تمام سطوح مختلف.
مقاومت بالا در برابر شرایط محیطی و جوی مختلف.
عدم چسبندگی مواد ارگانیک مانند میکروب و باکتری.
عدم تولید گاز و بدون بو.