رسوب زدا هیدروفلو در نیروگاه حرارتی سیکل ترکیبی قم | چیلرها

رسوبزدا ، پروژه نیروگاه قم - شرکت رادین گسترسینا

رسوب زدا هیدروفلوی نیروگاه حرارتی سیکل ترکیبی قم

رسوبزدایی نیروگاه حرارتی قم با بگارگیری تکنولوژی هیدروپت

نیروگاه حرارتی سیکل ترکیبی قم دارای 4 واحد گازی و 2 واحد بخار جمعاً به ظرفیت 714مگاوات است. جهت بررسی عملکرد دستگاه رسوبزدا هیدروفلو تاثیر آن بر رسوب های معدنی ) کربنات و سولفات کلسیم و منیزیم ( و به ویژه رسوبات آهنی و زنگار آهن در سیستم های گرمایشی – سرمایشی یک دستگاه رسوب زدا هیدروفلو مدل C-120 با سایز 5 اینچ بر روی این مدار در تاریخ 24/03/94 نصب گردید. مدیریت واحد شیمی جناب آقای مهندس خلج در زمان بندی های مشخص اقدام به نمونه برداری از آب در گردش سیکل بسته فن کوئلها نموده که نتایج استخراج شده در نمودار روبرو نمایش داده شده است. آنالیز آب در گردش تا تاریخ 10/09/93 انجام شده است:

 

رسوبزدا ، پروژه نیروگاه قم - شرکت رادین گسترسینا 

رسوبزدا ، پروژه نیروگاه قم - شرکت رادین گسترسینامقدار PH دارای کاهش جزئی از 66/9 به 30/9 است.
مقدار هدایت الکتریکی از 423 به 396میکروزیمنس در سانتیمتر کاهش یافته است.
مقدار TH از 30 به 35 میلی گرم در لیتر افزایش یافته است.
همانطور که مشاهده میگردد روند تغییرات EC و PH و TH در سیکل مدار بسته محسوس نیست، اما مقدار TFe یا آهن کل که در ابتدای آزمایش 226/0میلی گرم در لیتر بوده در مدت حدود 6 ماه به صورت افزایشی زیاد شده به عدد 45/36میلی گرم در لیتر رسیده است. هدف از انجام این آزمایش بررسی عملکرد تکنولوژی سختی گیر هیدروپت بر رسوبات غیر معدنی به ویژه محصولات خوردگی،زنگار آهن و تاول های خوردگی است نتایج حاکی از این است که رسوب گیر هیدروفلو می تواند علاوه بر باز کردن رسوبات گچی و آهکی بخش عمده ای از رسوبات آهن را نیز از سطوح جدا نماید.
یکی از قابلیتهای بسیار مهم رسوبگیر هیدرفلو، کاهش نرخ خوردگی در مدارها و تجهیزات فلزی است. تکنولوژی رسوبزدا هیدروپت تنها تکنولوژی در دنیا است که قادر است سطوح داخلی در تماس سیال را در مقابل خوردگی عمومی، با استفاده از سیگنالهای رادیویی و بدون استفاده از مواد شیمیایی، حفاظت کاتدیک نماید. سختیگیر هیدروفلو، یک جریان الکتریکی با فرکانس باند AM داخل آب و لوله فلزی ایجاد مینماید. این جریان الکتریکی که در حقیقت، حرکت الکترونها است به دلیل اثر پوسته یا Skin Effect ، تمامی الکترونها را به جداره خارجی لوله فلزی منتقل مینماید و متناظراً سطوح داخلی دارای بار مثبت میشوند. یونهای مثبت نظیر H+ که جهت احیا شدن، الکترونهای خود را از جداره داخلی دریافت می کنند، به دلیل عدم وجود الکترون، به صورت کامل دچار اختلال میشود و واکنش احیا انجام نمی شود و تمایل اکسید شدن فلزات به شدت کاهش می یابد.

این 2 ویژگی رسوبزدا هیدروفلو، یعنی حفاظت کاتدیک و باز کردن رسوبات آهنی و محصولات خوردگی، می تواند محافظت بیشتری از بویلرهای واترتیوب بعمل آورد. رسوب زدای هیدروفلو سری S به صورت خاص برای دیگهای بخار واترتیوب و فایر تیوب طراحی و تولید میگردند.