پروژه رسوب زدای هیدروفلو در ورزشگاه آزادی | دیگ های آبگرم و آبداغ

رسوب زدای هیدروفلو در ورزشگاه آزادی

ارزیابی عملکرد رسوب زدا هیدروفلو در ورزشگاه آزادی

یکی از قدیمی ترین نصب های رسوب زدا هیدروفلو در ایران ، سیستم مدار گرمایش آب داغ موتورخانه مرکزی می باشد . موتورخانه مرکزی ورزشگاه آزادی دارای 4 بویلر آب داغ با ظرفیت 24 میلیون بی تی یو در ساعت شرکت Cleaver-brooks بوده که بدلیل استهلاک و قدمت و بویلر از رده خارج و جایگزین گردید . موتورخانه مرکزی از طریق رینگ انرژی آب داغ 130 الی 140 درجه سانتیگراد را موتورخانه های فرعی ورزشگاه یکصد هزار نفری ، سالنهای 12000 نفری ، مجموعه اداری ، مجموعه استخر خوابگاه المپیک و سایر ساختمانها منتقل می نماید . رینگ انرژی به طول تقریبی 5400 متر به سایز لوله 14 اینچ می باشد . در سال 1386 یک دستگاه رسوبزدا ی سفارشی 14 اینچ بر روی خط برگشت آب داغ از موتورخانه های فرعی نصب گردید . رسوبزدا هیدروفلو قادر است رسوبات کربنات کلسیم و منیزیم قدیمی را به مرور زمان باز نماید . رسوبات به صورت نرم در آمده که به راحتی با دست تمیز و سطوح فلز قابل مشاهده بوده است .

 

رسوب زدا هیدروفلو