رسوبزدایی چیلر سایپا کاشان | چیلرها

کاربرد رسوبزدا در چیلر سایپا,رسوبزدا,رسوب زدا,سختی گیر,سختیگیر,چیلر

رسوبزدایی چیلر سایپا کاشان

بکارگیری رسوبزدا هیدروفلو در چیلر موتورخانه مرکزی سایپا کاشان

موتورخانه مرکزی سایپا کاشان دارای 8 چیلر جذبی هر یک به ظرفیت 700 تن می باشد. در کنار این موتورخانه، موتورخانه فرعی دارای 3 چیلر مشابه است. موتورخانه اصلی در سال 1390 بهره برداری گردید. سختی آب بسیار بالا بوده و از دستگاه سختی گیر رزینی 3/500/000 گرین دوبلکس جهت کاهش سختی آب تغذیه برج خنک کن به زیر ppm10>TH استفاده می گردید. علی رغم سختی گیری بسیار منظم پس از 4 ماه بهره برداری در سال اول ، کندانسورها و ابزوربرهای 8دستگاه چیلر با مبلغ 240/000/000 ریال اسیدشویی گردید.

خوردگی شدید در لوله و اتصالات و سازه های 22 عدد برج خنک کن فلزی مشخص بود و حدود 220/000/000 هزینه نوسازی و رنگ آمیزی برج های خنک کن گردید. پکینگ های برج ها تعویض که حدود 330/000/000 هزینه شد. شش دستگاه رسوبزدا با امواج رادیویی باند AM هیدروفلو “Custom P-12 بر روی لوله ورودی کندانسور-ابزوربر چیلرها در سال 91 نصب گردید.

سختی گیرهای رزینی یک ماه بعد از بهره برداری از مدار خارج گردید. رسوبات قدیمی به مرور زمان از سیستم باز شد و در صافی و نازل ها در مدت آماده تخلیه گردید. بعد از اتمام فصل کندانسورها باز شد و تیوب ها بسیار تمیز بوده و نیازی به اسید شویی نداشتند. صرفه جویی در مصرف گاز 8 دستگاه چیلر شعله مستقیم جذبی حدود 44 میلیون تومان اعلام شده است. صرفه جویی در مصرف آب با حذف سختی گیر رزینی و مواد شیمیایی 48 میلیون تومان بوده است. تمامی این اطلاعات مندرج در تائیدیه ی رضایتمندی ارسالی قابل مشاهده می باشد.

رابطه ضخامت رسوب با افزایش مصرف انرژی در پروژه سایپا کاشان بدلیل نصب کنتورهای گاز بر روی هر مشعل چیلر شعله مستقیم LGقابل اندازه گیری و مشاهده می باشد. بنابر اظهارات بهره برداران در سال اول بهره برداری که فقط سختی گیرهای رزینی در مدار قرار داشتند با تشکیل رسوب در تیوب های کندانسور-ابزوربر به مرور زمان انتقال حرارت کاسته شده است. اما عملاً روند تدریجی تشکیل رسوب قابل لمس توسط بهره بردار نمی باشد و متعاقباً زمان کارکرد چیلر افزایش می یابد.

 

نتایج حاصل از نصب رسوبزدای هیدروفلو:

در سال اول دمای آب برگشت از برج خنک کن در تیر ماه و مرداد ماه هیچگاه کمتر از 35 درجه سانتیگراد ثبت نشده است. در سال 91 همزمان با نصب رسوبزدا با امواج رادیویی باند AM هیدروفلو و حذف سختی گیر رزینی حدود 5/1 تن رسوبات کربنات کلسیم و منیزیم (گچی و آهکی) از سیستم ( دو صافی ها و نازل های برج خنک کن) خارج گردیده است. نکته حایز اهمیت این است که دمای آب رفت برج خنک کن (آبگرم خروجی کندانسور) با استفاده از رسوبزدا هیدروفلو هیچگاه در تابستان 1391 به 3 درجه سانتیگراد نرسیده است. انتقال حرارت بسیار ایده ال با T∆ بالا در کندانسور-ابزوربر موجب شده تا مصرف انرژی گاز چیلرها نسبت به سال قبل معادل 44 میلیون توان صرفه جویی داشته باشد که حدود 50% قیمت خرید اولیه دستگاه ها بوده است. بازگشت سرمایه در پروژه سایپا کاشان حدود 4 ماه و در حال حاضر پروژه با صرفه جویی در حال سود دهی می باشد.