کشتی و خنک کاری آب دریا

 

در کشتی‌‌ها، سکو‌های نفتی دریایی و نیروگاه‌‌های کنار دریا، از آب دریا جهت خنک کنندگی تجهیزات و مبدل‌های حرارتی استفاده می‌شود. در کشتی‌ها و سکو‌ها علاوه بر سیستم‌های خنک کننده، جهت استفاده ی خدمه ، آب دریا توسط دستگاه آب شیرین کن دریایی FWG تبدیل به آب شیرین می‌گردد. آب دریا که دارای املاح معدنی بالای سولفات، کلراید و کربنات است به مرور زمان در مبدل‌ها رسوب می‌گذارد. از سوی دیگر آب دریا دارای میکروارگانیسم‌های بسیار زیادی است که وارد مبدل‌های حرارتی خنک کننده می‌گردد و با توجه به اینکه دمای حدود 30 الی 35 درجه سانتیگراد برای رشد باکتری‌ها و سایر میکروارگانیسم‌ها بسیار مناسب است به سرعت بر روی سطوح مبدل رشد و تکثیر می‌گردند. مقاومت حرارتی یک لایه 1 میلیمتری بایوفیلم از یک لایه 1 میلیمتری رسوبات سیلیسی بیشتر است بنابراین رشد بایوفیلم در سیستم‌های آب دریا یک عامل اصلی کاهش راندمان مبدل و انتقال حرارت است. رسوبزدای هیدروفلو با ارسال سیگنال‌های رادیویی از روی هر جنس لوله فلزی یا غیرفلزی به داخل آب باعث می‌شود یون‌های سختی آب تشکیل توده‌های یونی داده و املاح سختی آب به حالت فوق اشباع در اثر افزایش دما برسند، این توده‌ها تبدیل به کریستال‌های پایدار شده که علاوه بر اینکه به سطوح نمی‌چسبند بلکه باعث رسوب گیری نیز می‌گردند. همچنین امواج رادیویی باعث تحریک لایه‌های بایوفیلم گردیده و به مرور زمان لایه‌های چسبنده و لزج بایوفیلم از سطوح جدا می‌گردد. همچنین باکتری‌ها و جلبک‌هایی که از داخل فریت‌های سختی گیر هیدروفلو عبور می‌کنند، بار الکتریکی مثبت و منفی با فرکانس 150 هزار بار در ثانیه دریافت می‌کنند که این امر باعث تغییر فشار سریع فشار اسمزی باکتری‌ها شده و سیتوپلاسم‌ها را متلاشی می‌کند. رسوب زدا و گندزدای الکتریکی هیدروفلو یک سیستم کاملا غیر شیمیایی است که بدون استفاده از مواد آنتی اسکالانت و بایوساید رسوبات و باکتری‌ها را از بین می‌برد.

نصب رسوبزدا هیدروفلو در نیروگاه برق Da Lin تایوان

نیروگاه برق Da Lin تایوان

سختی گیر هیدروفلو در کشتی خودرو بر Ray یونان

کشتی خودرو بر Ray یونان

رسوبزدا هیدروفلو در کشتی تجاری حمل بار

کشتی تجاری حمل بار