کنترل و کاهش تری‌‌‌‌‌‌‌‌هالومتان و کلروفرم در استخر یورک شایر | استخر و جکوزی - آبنما

رادین گسترسینا نماینده انحصاریشرکت هیدروپت - هیدروفلو رسوب زدا ی آب

کنترل و کاهش تری‌‌‌‌‌‌‌‌هالومتان و کلروفرم در استخر یورک شایر

تأثیر رسوبزدا هیدروفلو در کنترل کاهش تری‌‌‌‌‌‌‌‌هالومتان و کلروفرم

شورای مرکزی، بخش يورک شاير در نزدیکی بورلی هیلز کالیفرنیا تصمیم گرفت برای استخر تازه تأسیس خود از بهترین تکنولوژی‌‌‌‌‌‌‌‌های تصفیه آب استفاده نماید. متاسفانه از زمان نصب سيستم گندزدایی آب با گاز کلر، کيفيت تصفيه آب چندان مورد توجه قرار نگرفت، اما کارشناسان بهداشت استخر نسبت به وجود کریپتوسپوریدیوم، سودوموناس و افزایش تري‌‌‌‌‌‌‌‌هالومتان نگراني‌‌‌‌‌‌‌‌هاي روزافزوني را ابراز کردند. مورد آخر یعنی افزایش تری‌‌‌‌‌‌‌‌هالومتان در آب استخر، در چند ماه اخير با توجه به تأثيرات مخرب شديدش بر شناگران و کارکنان، بسيار مورد تأکيد قرار گرفت. استانداردهاي آب استخر در کشورهاي اروپايي بسيار بالاتر از استانداردهاي موجود در انگلستان است، به ويژه استاندارد DIN آلمان سختگیرانه تر از استاندارد BS انگلستان است. رسوبزدا هیدروفلو در رسوب زدا یی این استخر مجهز نقش بسزایی دارد.

هیدروفلو دستگاه رسوبزدا ی آب

تری‌‌‌‌‌‌‌‌هالومتان یکی از محصولات فرعی ناشی از ضدعفونی کردن با آب کلر یا برم یا DBPs است. کلر مازاد در سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌های تصفیه آب یا استخرهای شنا، با مواد آلی نظیر مایعات و ترشحات خروجی از بدن، باقیمانده‌‌‌‌‌‌‌‌های پوستی، مواد آرایشی باقیمانده بر روی پوست، ترکیب و ایجاد کلروفرم و تری‌‌‌‌‌‌‌‌هالومتان می‌نماید. تری‌‌‌‌‌‌‌‌هالومتان و کلروفرم با توجه به تماس با پوست بدن در استخر، برای انسان سرطانزا بوده و طبق تحقیقات آژانس بین المللی تحقیقات سرطان، کلروفرم به عنوان ماده سرطانزا در دسته بندی 2B قر ار ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌گیرد. عدم تزریق کلر یا کاهش مقدار کلر در آب استخر باعث رشد سریع میکروارگانیسم‌‌‌‌‌‌‌‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌گردد و افزایش تزریق کلر ایجاد محصولات خطرناک ناشی از کلر در آب ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌نماید.
پس از نصب یک دستگاه رسوب زدا و گندزدای هیدرفلو سری P بر روی مدار لوله کشی تصفیه استخر، مدیریت مجموعه استخر تصمیم گرفت که دو پارامترخاص را براي ارزيابي عملکرد سختی گیر هیدرفلو، نمونه برداری و آزمایش نمایند، تا صحت ادعای سختیگیر هیدرفلو مشخص گردد.
پارامتر اول مقدار تري‌‌‌‌‌‌‌‌هالومتان کل بود. پارامتر دومي که بايد مورد بررسي قرار مي‌گرفت مقدار کلروفرم در آب بود. اين دو پارامتر به اين دليل به عنوان موضوع اصلي آزمايش انتخاب شدند که مقابله با آن‌‌‌‌‌‌‌‌ها از طريق روش‌‌‌‌‌‌‌‌هاي معمولي تصفيه آب بسیار مشکل است.
اولين نمونه برداری از آب استخر در 28 مارس 2002 و درست قبل از نصب رسوب گیر و گندزدای هیدرفلو انجام گردید. نمونه برداری‌‌‌‌‌‌‌‌های بعدی، به ترتیب 3 ماه و 6 ماه بعد از نصب دستگاه رسوبگیر هیدروفلو انجام شد. تمام آزمايشات به طور مستقل توسط يک آزمايشگاه عمومي با نام Cassella GMSS انجام گردید. قبل از نصب دستگاه سختی گیر آب هیدرفلو، مقدار کلرفرم در آب استخر 320 میلی گرم در لیتر و میزان تری‌‌‌‌‌‌‌‌هالومتان 338 میلی گرم در لیتر به عنوان شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌های اولیه اندازه گیری و ثبت شد.

سه ماه بعد، در سیزدهم ژوئن همان سال مقدار کلرفرم به 140 میلی گرم در لیتر و میزان تری‌‌‌‌‌‌‌‌هالومتان به 163 میلی گرم در لیتر کاهش پیدا کرد. هر چند هنوز این مقادیر بالاتر از محدوده استاندارد بودند، اما روند کاهش این مقادیر رضایت بخش بود. مقرر شد مجدداً بعد از سه ماه این نمونه برداری‌‌‌‌‌‌‌‌ها انجام گردد. در نوزدهم سپتامبر 2002 مجدد نمونه برداری انجام گردید. نتایج بعد از نصب رسوبزدا بسیار رضایت بخش بوده و میزان کلروفرم کمتر از 5 میلی گرم در لیتر و میزان تری‌‌‌‌‌‌‌‌هالو متان 30 میلی گرم در لیتر اندازه گیری گردید. جدول ذیل مقادیر اولیه و نتایج آزمایشات دوره ای را نمایش ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌دهد.

همانطور که از نتایج بر‌‌‌‌‌‌‌‌می‌آید، در ميزان کلي THMSکاهش چشمگيري وجود داشت. موضوع مهم ديگر کاهش سطح کلروفورم است که ارتباط مستقیم با بروز سرطان دارد. طبق استاندارد BS حداکثر مقدار کلرفرم و تری‌‌‌‌‌‌‌‌هالومتان 100 میلی گرم در لیتر ‌‌‌‌‌‌‌‌است که این مقادیر در استاندارد سخت گیرانه DIN حداکثر 20 میلی گرم در لیتر است.

بک واش فيلترها:

در طول دوره آزمايشي رسوب زدا و گندزدای هیدروفلو، سیستم فیلتراسیون استخر سه بار کمتر از ميزان معمول مورد بک واش قرار گرفت. قبل از نصب دستگاه رسوبزدای هیدروفلو، فیلترها هر هفته بکواش می‌شدند و بعد از نصب سختی گیر هیدرفلو، هر سه هفته یکبار بکواش انجام گردید.
رسوب گیر هیدرفلو با ارسال سیگنال‌‌‌‌‌‌‌‌های رادیویی باند AM بر روی مدار تصفیه استخر، ایجاد فلوي الکتريکي با فرکانس بالا (ایمن و غیر مضر) در داخل آب ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌نماید. سیگنال‌‌‌‌‌‌‌‌های الکتریکی القا شده در مدار آب توسط رسوبزدا ، باعث مي‌شود که ذرات معلق، به یکدیگر چسبیده و منعقد شوند. اين بدان معناست که ذرات معلق در عمق بستر فيلتر شني، نفوذ نکرده و آنرا را مسدود نمي‌کنند و بنابراين اختلاف فشار فيلتر شني کاهش ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌یابد.

 

مزایای رسوبزدای آب هیدرفلو در استخر یورک شایر

• کاهش بکواش به میزان 66 درصد
• صرفه جویی در مصرف آب و انرژی گرمایشی
• افزایش چشمگیر شفافيت آب
• کاهش تری‌‌‌‌‌‌‌‌هالومتان و کلرفرم
• کاهش مصرف کلر