سیمان هگمتان

رسوبزدایی کامل مدارهاي اينجكشن شامل نازل های GCT و گریت کولر ، آسیاب سیمان ، مواد و مدار سيركولاسيون شامل یاتاقان های مبدل هیدرولیک خطI و II سيمان

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!