بیمارستان شهید معیری

بعد از نصب دستگاه رسوبزدا هیدروفلو در بیمارستان شهید معیری شاهد حفاظت از مدار گرمایش در برابر رسوب و چیلرهای بیمارستان بودیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.