رسوب زدا هیدروفلو عمل رسوبزدایی را به خوبی انجام می‌دهد. این رسوبزدا با قرار دادن امواج سینوسی در آب بصورت الکترونیکی از رسوب آهک سخت جلوگیری می‌کند.

بیشتر بخوانید
رسوب زدای هیدروفلو و آب سخت

آب سخت آبی است که حاوی مقادیر زیادی از مواد معدنی از قبیل منیزیم و کلسیم است. به طور علمی سختی آب یعنی وجود یون‌های محلول از قبیل کلسیم(+Ca2) و منیزیم (+Mg2) در آب؛ که از طریق تماس آب با سنگ‌ها و رسوبات محیط حاصل می‌شود.

بیشتر بخوانید