شرکت هیدروپت انگلستان همواره در پرزنت ها و رونمایی محصولات جدید عنوان نموده که تکنولوژی هیدروپت غیر قابل کپی برداری است و حتی شرکت های کپی کار و متقلب چینی هم تاکنون موفق به نمونه مشابه نشده اند . یک شرکت ایرانی مدعی شده که با بکارگیری تکنولوژی روز انگلستان ( شرکت هیدروپت )

بیشتر بخوانید