رسوبزدا هیدروفلو

سیستم‌های رسوبزدا هیدروفلوی کوچک با اندازه‌ای دور از دید

سیستم‌ رسوبزدا هیدروفلو می‌تواند در کاربردهای کوچکی مانند دستگاه‌های اسپرسو استفاده شود. تکنولوژی هیدروپت در ساخت سیستمهایی با عملکرد بهتر، کارآمدتر، با افزایش طول عمر، مصرف کمتر آب، اقتصادی‌تر، مواد شیمیایی کمتر، تخصص دارند.
برای مشکلات مربوط به رسوبات آهکی، برای مسائل مربوط به بیوفولینگ و برای افزایش فیلتراسیون از طریق یک فرآیند لخته سازی غیر شیمیایی محد‌وده‌ای از مدلهای رسوب زدا با سایز‌های مختلف وجود دارد که برای انجام کار مورد نیاز طراحی شده‌اند.
سازگاری با سیستم هیدروفلو آسان است، بنابراین می‌توانید برای حل و فصل مشکل فعلی خود رسوبزدا را مدنظر بگیرید و نصب کنید.
تولیدات رسوبزدا هیدروفلو در رفع مشکلات مربوط به فرآیند مطرح شده تخصص دارد.
دستگاه‌های سختی گیر هیدروفلو همچنین می‌تواند از همان مبدا یا محل نصب تجهیزات اصلی، نصب شود.
سیستم‌های رسوبزدا هیدروفلو توسط تعدادی از تولیدکنندگان آزمایش و تست شده ‌است و به همین منظور از آن بهره برداری شده ‌است.
طراحان و مهندسان هیدروپت با تولید کننده برای یافتن راه حل ایده آل برای محصول همکاری می‌کنند.
دستگاه‌های رسوب زدا هیدروفلو بر روی سیستم های مختلفی نصب می‌شوند مانند:
• مبدلهای حرارتی (صفحه/ لوله و پوسته)
برج‌های خنک کننده
• دیگهای بخار
• خطوط لوله
• خنک کننده آب دریا
• اتاق های پمپ
• رطوبت ساز و اواپراتور.
سختیگیر هیدروفلو که در مرحله تولید تست شده است طیف وسیعی از مزایا را هم برای تولید کننده و هم برای کاربر نهایی به همراه دارد.
دستگاه‌های رسوبزدا الکترونیکی هیدروفلو مزیت بیشتری نسبت به نرم کننده های آب معمولی دارند، از این جهت که هیچگونه نیاز به نگهداری کاربر یا مواد مصرفی برای جایگزینی وجود ندارد، بنابراین عنصر انسانی را حذف می‌کند در نتیجه از محافظت دائمی اطمینان پیدا می‌کنید.
واحدهای رسوبزدا هیدروفلو طیف وسیعی از اندازه‌ها را شامل می‌شوند، از واحدهای مناسب برای لوله 20 میلی متری تا اندازه‌های مناسب برای لوله تا قطر 4 متر.
سیستم‌های رسوبزدا هیدروفلو برای جلوگیری از رسوبات آهکی، بهبود فیلتراسیون و مبارزه با ایجاد رسوب‌های زیستی طراحی شده اند. تجهیزات هیدروفلو می‌تواند برای عملکردهایی در اندازه دستگاه‌های اسپرسو تا تاسیسات بزرگ مانند برج‌های خنک کننده و دیگهای بخار صنعتی استفاده شود.

منبع:

The hidden HydroFLOW®

بیشتر بخوانید