رسوب زدایی و افزایش راندمان های حرارتی – آبگرمکن های خورشیدی

 

آبگرمکن‌های خورشیدی در زمان محدودی می‌تواند انرژی خورشیدی را جذب نمایند و بدلیل سرمایه گذاری نسبتاً بالای کلکتورهای خورشیدی، راندمان تجهیزات اهمیت پیدا می‌نماید. رسوب ناشی از آب سخت به سرعت راندمان حرارتی کلکتورهای آبگرم خورشیدی را کاهش می‌دهد و از آنجائیکه کلکتورها فقط بخشی از شبانه روز فعال هستند بر کاهش دمای آب خروجی و عملکرد سیستم تاثیر زیادی دارد. رسوب سرطان سیستم‌های تاسیساتی است و اگر پیشگیری مناسبی در جهت مقابله با آن انجام نشود باعث از کار افتادن سیستم می‌شود. در کلکتورهای خورشیدی مداربسته که از آب مقطر یا سختی گیری شده استفاده می‌گردد مدار لوله‌ کشی به مرور زمان دچار خوردگی می‌شود. در کلکتورهای خورشیدی مدار بسته که از آب مقطر یا سختی گیری شده استفاده می‌گردد مدار لوله‌کشی به مرور زمان دچار خوردگی می‌شود، از سوی دیگر استفاده از آب سخت نیز ایجاد رسوب می‌کند. بهترین راه کار جهت مقابله همزمان با تشکیل رسوب و خوردگی تکنولوژی هیدروپت و دستگاه های رسوبزدای هیدروفلو هستند که با ارسال سیگنال‌های رادیویی بی ضرر حتی با استفاده از آب سخت تشکیل رسوب نمی‌دهد. رسوبزدای هیدروفلو بعد از نصب قادر است به مرور زمان رسوبات قدیمی کربناتی و سیلیکاتی را نیز از روی سطوح بدون نیاز به اسیدشویی تمیز نماید. تکنولوژی سبز رسوبزدایی هیدروپت هم راستا انرژی های نو است.

محصولات مرتبط :

رسوب زدای سری S38

رسوبزدا هیدروفلو در ساختمان دنو قیطریه

ساختمان های سبز گامی برای توسعه پایدار شهری است

ساختمان دنو قیطریه

رسوبزدا هیدروفلو در ساختمان 5 الهیه

یکی از لوکس ترین ساختمانهای منطقه الهیه

ساختمان شماره 5 الهیه

ساختمانی پیشکوه صحیح النسب

یکی از قدیمی ترین برند های لوکس ساختمانی در منطقه زعفرانیه تهران

ساختمانی پیشکوه صحیح النسب