تاییدیه های اجرایی و رضایت مشتریان رادین گستر سینا

همواره در تلاش هستیم تا رضایت مشتریان خود را استفاده از دستگاه های رسوب زدایی هیدروفلو بدست آوریم. تاییدیه های مشتریان ما در سربرگ های رسمی گواه این ادعاست. امیدواریم بزودی در خدمت شما باشیم.

بعد از نصب دستگاه رسوبزدا هیدروفلو شاهد حفاظت از مبدلهای صفحه‌ای آبگرم، منابع کویلی آبگرم مصرفی، افزایش کیفیت و شفافیت آب استخر و کاهش مصرف کلر بودیم
بعد از نصب دستگاه رسوبزدا هیدروفلو شاهد حفاظت از چیلرها، بویلرها، منابع کویلی آبگرم مصرفی در مقابل رسوب و حذف سختی گیر رزینی بودیم
بعد از نصب دستگاه رسوبزدا هیدروفلو مدل P-60 و S-38 در منابع کویلی با کاهش راندمان و دمای آبگرم مصرفی  و در دیگ بخار افزایش راندمان، کاهش هزینه و دفعات سرویس دیگ را شاهد بودیم
نصب دو رسوبزدا هیدروفلو سری C-100  و HS-38 برای محافظت از مدار گرمایش و سرمایش در برابر رسوب و خوردگی، محافظت از مدار آب سرد و گرم مصرفی و منابع کویلی
نصب دو دستگاه رسوبزدای الکترونیکی با امواج رادیویی هیدروفلو سری HS-38 جهت مدار آبگرم مصرفی در مجتمع مسکونی وانا که موجب گردید تا نیاز به اسیدشویی ازبین برود و مصرف برق و گاز کاهش 50 درصدی داشته باشد.
رسوب زدایی دو دستگاه چیلر جذبی ابارا، دیگ های فولادی در ساختمان مرکزی بانک قوامین حذف کامل سختی گیرهای رزینی و اسید شویی