تاییدیه های اجرایی و رضایت مشتریان رادین گستر سینا

همواره در تلاش هستیم تا رضایت مشتریان خود را استفاده از دستگاه های رسوب زدایی هیدروفلو بدست آوریم. تاییدیه های مشتریان ما در سربرگ های رسمی گواه این ادعاست. امیدواریم بزودی در خدمت شما باشیم.

یک دستگاه رسوب زدای الکترونیکی مدل P-160 بر روی ورودی سیستم تصفیه آب و دو عدد دستگاه رسوب زدای P-100 بر روی مسیر خروجی سیستم تصفیه آب و ورودی نازلهای برج خنک کن کارخانه سیمان لامرد نصب گردید که رضایت مصرف کننده را در پی داشته است.
بعد از نصب دستگاه رسوبزدا هیدروفلو در بیمارستان شهید معیری شاهد حفاظت از مدار گرمایش در برابر رسوب و چیلرهای بیمارستان بودیم.
بعد از نصب دستگاه رسوبزدا هیدروفلو در برج سرو نقره‌ای شاهد حفاظت از مدار گرمایش در برابر رسوب و منابع کویلی تهیه آبگرم مصرفی بدون نیاز به اسیدشویی بودیم.
بعد از نصب دستگاه رسوبزدا هیدروفلو در پروژه ارغوان تنگستان شاهد حفاظت از چیلر جذبی، برج خنک کن، مدار آبگرم مصرفی و حذف سختی گیر رزینی بودیم.
بعد از نصب دستگاه رسوبزدا هیدروفلو در مجتمع مسکونی دشتی شاهد حفاظت از چیلر جذبی ابارا، برج خنک کن، مدار گرمایش و سرمایش، افزایش کیفیت و شفافیت آب استخر و جکوزی و کاهش مصرف کلر بودیم.
بعد از نصب دستگاه رسوبزدا هیدروفلو در مجتمع مسکونی اپتیموم پارک یک شاهد حفاظت از چیلر جذبی، برج خنک کن، مدار آب سرد و گرم بهذاشتی، افزایش کیفیت و شفافیت آب استخر و جکوزی و کاهش مصرف کلر بودیم.
نصب یک دستگاه رسوبزدایی الکترونیکی با امواج رادیویی هیدروفلو سری S-38 در مدار آبخوری این واحد پرورش طیور
بعد از نصب دستگاه رسوبزدا هیدروفلو در دانشگاه سمنان شاهد حفاظت از چیلر جذبی و تاسیسات برودتی در ساختمان ستاد، علوم پایه، دامپزشکی و دانشکده علوم انسانی و اقتصاد بودیم
بعد از نصب دستگاه رسوبزدا هیدروفلو در موتورخانه و زایشگاه دامپروری در اسلامشهر شاهد حفاظت از منابع کویلی آبگرم مصرفی ومبدلهای صفحه ای آبگرم مصرفی،مدار لوله کشی آبگرم مصرفی بودیم
بعد از نصب دستگاه رسوبزدا هیدروفلو شاهد حفاظت از منابع کویلی آبگرم مصرفی و شیرآلات بهداشتی، افزایش کیفیت و شفافیت آب استخر و جکوزی بودیم
بعد از نصب دستگاه رسوبزدا هیدروفلو شاهد حفاظت از مبدلهای صفحه‌ای آبگرم، منابع کویلی آبگرم مصرفی، افزایش کیفیت و شفافیت آب استخر و کاهش مصرف کلر بودیم
بعد از نصب دستگاه رسوبزدا هیدروفلو شاهد حفاظت از چیلرها، بویلرها، منابع کویلی آبگرم مصرفی در مقابل رسوب و حذف سختی گیر رزینی بودیم