پروژه نصب رسوب زدا هیدروفلو و جلبک کشی در استخر روباز ویلای سولز فرانسه | استخر و جکوزی - آبنما

رسوب زدا ی هیدروفلو در استخر روباز هنگ کنگ

پروژه نصب رسوب زدا هیدروفلو در استخر روباز ویلای سولز فرانسه

جلبک کشی در استخر روباز ویلا

یکی از قابلیت‌های رسوبزدا و گندزدای الکترونیکی هیدروفلو، از بین بردن خزه و جلبک است. استخرهای روباز، نور بیشتری دریافت می‌کنند و بیشتر در معرض آلودگی محیطی هستند و مستعد رشد خزه و جلبک هستند. عموماً از بین بردن خزه و جلبک به دلیل رشد جلبک بر روی دیواره‌های استخر، بدون تخلیه و شستشوی فیزیکی امکان پذیر نیست. لزج شدن بدنه استخر و رشد بایوفیلم از معضلات استخرهای روباز است. در تصاویر ذیل خزه و جلبک و سبز بودن کامل آب در استخر ویلا در سولز فرانسه قابل مشاهده است. رسوب زدا و سختی گیر هیدروفلو میبایست بر روی مدار تصفیه استخر نصب شود و در صورتی که بر روی مکش پمپ نصب شود، آب را شفاف‌تر می‌نماید. در مدت 20 روز روند کاهش جلبک در استخر ذیل کاملا قابل مشاهده است.

هیدروفلو دستگاه رسوبزدا آب

در زمان نصب رسوبزدا هیدروفلو آب سبز است.

هیدروفلو دستگاه رسوبزدا آب

10 روز پس از نصب رسوب گیر آب، سبزی آب و جلبک‌ها کامل حذف شده و بعد از 20 روز آب بسیار شفاف شد. لازم به توضیح است که میزان برم تزریق شده به آب جهت گندزدایی بعد از نصب رسوب زدای هیدروفلو حدود 75 درصد کاهش داشته است.

جهت اطلاعات بیشتر در خصوص عملکرد رسوبزدا هیدروفلو در مدار تصفیه استخر، جکوزی و آبنما ها به مقاله ” نکته طلایی در بهینه سازی کیفیت آب استخر ” مراجعه فرمایید.
تکنولوژی رسوبگیری و گند زدایی هیدروفلو یکی از مهم ترین و اساسی ترین تجهیزات مورد نیاز در مدار تصفیه هر استخر است. رسوبزداهای هیدروفلو دارای عمری بیش از 35 سال بوده و برخلاف سختی گیر رزینی بدون نیاز به سرویس و نگهداری هستند.