پروژه نصب رسوب زدا هیدرفلو در راستای حذف کلیفرم در آب چاه | تصفیه بیولوژیک فاضلاب و بایوفیلم

پروژه نصب رسوب زدا هیدرفلو در راستای حذف کلیفرم در آب چاه

پروژه نصب رسوب زدا هیدرفلو در راستای حذف کلیفرم در آب چاه

عملکرد رسوبزدا در حذف کلیفرم در آب چاه

یکی از آزمایش های سنجش سلامت آب، تست کلیفرم کل است. کلیفرم، باکتری‌های بیماری زا موجود در خاک و یا مدفوع انسانی و فوضولات حیوانات است که به آبهای سطحی یا چاه راه پیدا می کند. هر چقدر تعداد باکتری‌های کلیفرم کمتر باشد نشان دهنده‌ی سالم بودن آب است.

کلیفرم مدفوعی یا فکال کلیفرم باکتری‌های گرماپای هستند که در مدفوع حیوانات خونگرم پیدا می‌شوند معمولاً به آبهای سطحی راه پیدا می‌‌کنند. در مناطق روستایی کنای در آلاسکا به دلیل سیلاب‌های فصلی، چاه آب ساختمان دارای بار میکروبی شده و مالک ساختمان نمونه آب را به صورت مرتب و دوره‌ای به آزمایشگاه معتمد ارسال می‌نموده است.
E-coli (ای-کولای) یا ایشرشیا کولای در کلیفرم مدفوعی یافت می‌شود و اندازه گیری ای-کولای شاهد خوبی بر وجود آلودگی آب است.
قبل از نصب دستگاه رسوبزدای-گندزدا هیدروفلو S38 بر روی لوله آب چاه، نمونه‌ای آب شیر آشپزخانه برداشت و به آزمایشگاه ارسال شد، رنگ آب زرد بود و نتیجه آزمایش وجود کلیفرم را در آب نمونه تائید می‌کرد.

دستگاه هیدروفلو رسوب زدا ی آب

در تاریخ 28 ژانویه 2014 و قبل از نصب رسوب زدا هیدروفلو، مالک ساختمان، چاه آب را با پرکلرین ضد عفونی نموده و مجدداً از شیر آشپزخانه یک نمونه آب برداشت و به آزمایشگاه ارسال نمود.
مجدداً نمونه علی رغم کلر زنی در چاه آب دارای رنگ زرد آلودگی میکروبی و کلیفرم بوده است.

 

نتایج حاصل از نصب رسوب زدا هیدروفلو

مالک ساختمان در 5 ژوئن 2014 دستگاه رسوبزدا و گندزدای هیدروفلو مدل S38 بر روی لوله چاه آب نصب نمود .
نتایج آزمایشات هفتگی آلودگی چاه آب مقدار باکتری‌ها را در نمونه آب صفر نشان می‌داد. 18 روز بعد از نصب، مجدد نمونه برداری گردید و نمونه کاملاً شفاف و فاقد کلی فرم کل بود. نتایج مثبت عملکرد رسوبگیر هیدروفلو در از بین بردن باکتری‌ها در تصویر ذیل مشخص است.

این تکنولوژی بدون هیچگونه مواد شیمیایی و بایوساید قادر است باکتری‌های بیماری زا را از بین ببرد. مدل S38 دارای توان مصرف 2/1 وات و عمر مفید بیش از 35 سال می‌شود.

پروژه‌های مرتبط با تصفیه بیولوژیک و بایوفیلم: