پروژه نصب رسوب زدا هیدرفلو در نیروگاه حرارتی T.M ژاپن | تصفیه بیولوژیک فاضلاب و بایوفیلم

هیدروفلو و رسوب زدا آب

پروژه نصب رسوب زدا هیدرفلو در نیروگاه حرارتی T.M ژاپن

کاهش آلودگی پساب و حفاظت از محیط زیست در نیروگاه حرارتی T.M ژاپن

نیروگاه T.M ژاپن در هوکایدو در ساحل اقیانوس آرام واقع شده و دارای ظرفیت تولید برق به میزان 2000 مگاوات است. سیستم خنک کاری نیروگاه با استفاده از پمپ‌‌‌‌‌‌‌های سیرکولاسیون آب دریا را به داخل تجهیزات و مبدل‌‌‌‌‌‌‌های حرارتی منتقل کرده و آب مجدداً به دریا باز می‌گردد. رسوبزدا هیدروفلو توانست در کاهش آلودگی پساب در نیروگاه تأثیر بسزایی داشته باشد.

سیستم تصفیه پسآب نیروگاه حرارتی T.M تایوان

نیروگاه حرارتی T.M تایوان دارای سیستم تصفیه پسآب است که پس از تصفیه کامل، آب به دریا تخلیه می‌شود. ظرفیت این واحد تصفیه پسآب 1400 مترمکعب در روز است. کنترل و کاهش پارامترهایی نظیرCOD و نیتروس اسید به صورت مستمر توسط متخصصان نیروگاه کنترل می‌گردد.

نیتروس اسید یک اسید ضعیف است که با از دست دادن یون هیدروژن می تواند به نیتریت تبدیل گردد. در فرآیند کلرزنی، روزانه حجم بسیار بالای کلر به پسآب تزریق می‌شود و این سیستم نیازمند نگهداری، تعمیرات و هزینه‌‌‌‌‌‌‌های روزانه است.

تأثیر رسوبزدا هیدروفلو در کارکرد سیستم تصفیه پسآب نیروگاه T.M تایوان

مدیریت فنی نیروگاه با نصب یک دستگاه رسوبزدای مدل P-120 (لوله 4اینچ) در واحد پسآب عملکرد تکنولوژی هیدروپت را مورد تست و ارزیابی قرار می‌دهد، این آزمایش به مدت سه ماه از اوت، لغایت نوامبر 2012 انجام می‌گردد.
محل نصب دستگاه همانطور که در فلودیاگرام ذیل نمایش داده شده بر روی لوله 4 اینچ بین مخزن A وB است که در مخزن A مواد منعقد کننده تزریق می‌شود. مخزن B مخزن ته نشینی است. پارامترهای PH و COD ، ذرات معلق، کدورت، نیترواسید و میزان کلر تزریقی در نقطه C و D فلودیاگرام، بعد از فیلترهای شنی نمونه برداری واندازه گیری شده است.

هیدروفلو و رسوب زدا آب

نتایج بررسی پس از نصب رسوب گیر هیدروفلو :

دستگاه رسوب زدای هیدروپت در تاریخ 20 اوت 2012 بر روی سیستم نصب گردید.
تزریق شوک کلر هر 10 روز یکبار انجام می‌گردید و آخرین تزریق کلر در تاریخ 18 اوت انجام شده است و در طول مدت سه ماهه آزمایش تزریق و شوک کلر و شوک به صورت کامل حذف گردیده است.

 

هیدروفلو و رسوب زدا آب

 

PH * : همانطور که در منحنی شماره یک مشخص است مقدار PH در محدوده ی بین 1/ 7 الی 3/ 7 در تمام طول دوره ی تست ثابت مانده و تغییری نکرده است. (منحنی زرد رنگ)
COD * : مقدار COD از 7/5 PPM به 3/0 PPMدر مدت سه ماه کاهش یافته که حدود 60 درصد کاهش را نمایش می‌دهد. (منحنی آبی)
HNO2 * : مقدار نیتروس اسید که در مخزن ته نشینی B اندازه گیری شده است کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته و از 20PPM به 8PPM تقلیل یافته است. این مقدار معادل 60 درصد کاهش بعد از قطع تزریق کلر است. (منحنی بنفش)
* منحنی‌‌‌‌‌‌‌های 4 و 5 مقدار HNO2 را پس از فیلترهای شنی C و D نمایش می‌دهد که مقدار آنها از 20PPM به 1PPM معادل 95 درصد کاهش داشته است.
NTU * : شفافیت آب از مقیاس 5 به 1 کاهش یافته که نشان دهنده‌ی افزایش شفافیت کاهش کدورت آب است.
ذرات معلق: TSS در مخزن B از 06/10 PPM به 5PPM کاهش یافته است.
* تزریق و شوک کلر در واحد پسآب نیروگاه T.Mکه هر 10 روز یکبار انجام می‌شود معادل 400000 ین ژاپن در سال هزینه دارد که به منظور کاهش بار میکروبی و همچنین COD می‌بایست تزریق گردد. بعد از نصب دستگاه سختی گیر و گندزدای هیدروفلو تزریق کلر به طور کامل قطع گردیده و بهینه سازی سیستم پسآب و کنترل پارامترها بدون استفاده از مواد شیمیایی انجام شده است.

پروژه‌های مرتبط با تصفیه بیولوژیک و بایوفیلم:

هیدروفلو و رسوب زدا آب