رسوبزدای هیدروفلو سفارشی

رسوبزدای هیدروفلو سری Custom

معرفی رسوبزدای هیدروفلو سری Custom
رسوبزداهای صنعتی هیدروفلو در 4 سری C , P , I , S ارائه می گردند . دستگاه های “8 به بالا به صورت سفارشی تولید می شوند .

رسوبزدای سری C , P , I تا سایز “24 در کارخانه تولید شده و به سرعت قابل ارائه می باشند اما سایزهای بالاتر حدود 4هفته به طول می انجامد . یکی از مهمترین قابلیت های شرکت هیدروپت داشتن سطح بالای دانش فنی می باشد که در کاربردهای خاص قادر به تولید رسوبزدای سفارشی برای حل مشکل شما می باشد .

رسوبزدای هیدروفلو دارای توانایی اصلی بشرح ذیل می باشند :

1- جلوگیری از تشکیل رسوب و رسوبزدایی کربناتی

2- از بین بردن باکتری های بیماری زا-خزه و جلبک

3- حفاظت کاتدیک سطح داخلی لوله در تماس با سیال و کاهش خوردگی عمومی

4- جلوگیری از تشکیل بایوفیلم

5- انعقاد غیر شیمیایی و افزایش شفافیت آب در فیلتراسیون

6- فعال سازی کلر

شرکت هیدروپت با افتخار قادر به تولید محصول سفارشی برای حل هر یک از مشکلات 6گانه فوق می باشد . محصولات کاملاً ضد آب و گرد و غبار بوده و درجه حفاظت الکتریکی آنها IP68 می باشد . محصولات با برق ورودی 87 ولت تا 24 ولت و فرکانس 47 هرتز تا 67 هرتز قابلیت کارکرد دارند .