رسوب زدای هیدروفلو صنعتی

رسوب زدای هیدروفلو سری P

رسوب زدای هیدروفلو سری P یکی از بهترین دستگاه‌های تولید شده توسط شرکت هیدروپت است که دارای سه کاربرد همزمان رسوبزدایی، باکتری کشی و حذف بایوفیلم و افزایش انعقاد ذرات یا فلوکاسیون است. بدلیل قابلیت ویژه در رسوبزدایی بیشترین کاربرد را در برج‌های خنک کن صنعتی، مدار کندانسور چیلرها و مبدل های حرارتی خنک کاری دارد. بهینه سازی سیگنال‌های رادیویی در رسوب زدای سری صنعتی P باعث شده تا این رسوبزدا قابلیت از بین بردن باکتریهای بیماری زا، خزه، جلبک و قارچ را نیز داشته باشد.

قابلیت اول رسوبزدای سری P، جلوگیری از تشکیل رسوب است. سیگنالهای رادیویی ارسال شده توسط رسوبزدای هیدروفلو در قبل و بعد از محل نصب دستگاه در مدار لوله کشی آب منتشر می‌گردد و یون ‌های کربنات و سولفات و منیزیم را به صورت کریستال‌های بسیار ریز و پایدار با ابعاد میکرونی تبدیل می‌نمایند. این کریستال‌ها قابلیت چسبندگی به سطوح را ندارند و در داخل آب معلق می‌مانند و در صورت نیاز از سیستم تخلیه می‌گردد. همچنین رسوبزدای هیدروفلو تنها تکنولوژی است که قادر است رسوبات قدیمی را نیز از تمام مدار لوله کشی و مبدل های حرارتی باز نماید، بدون نیاز به سختی گیر رزینی و حتی با استفاده از آب سخت رسوبات غیر چسبنده و نرم در داخل لوله کشی ایجاد می‌گردد که تنها با آب تمیز می گردد.

قابلیت دوم رسوبزدای هیدروفلو از بین بردن خزه، جلبک و باکتری است که دارای سیتوپلاسم هستند. با القای سیگنال‌های الکتریکی با فرکانس 120 الی 200 کیلوهرتز در آب، میکروارگانیسم‌ها به طور مرتب در بار الکتریکی مثبت و منفی رسوبزدای هیدروفلو قرار می‌گیرند و در نهایت توسط فشار اسمزی مولکول‌های آب، سیتوپلاسم‌ها متلاشی می‌گردند.

قابلیت سوم رسوبزدای سری P انعقاد ذرات معلق موجود در آب است که در بهینه سازی سیستم‌های تصفیه و افزایش راندمان فیلتراسیون به ویژه استخرهای شنا کاربرد دارد. افزایش شفافیت فوق العاده آب با نصب رسوبزدای سری P بر روی مکش پمپ سیستم فیلتراسیون بدست می آید.

قابلیت چهارم رسوب زدای سری p حذف بوی کلر و از بین بردن کلرامین در آب استخرهاست، که منجر به صرفه جویی تا 70% مصرف کلر در استخرهای تجاری می‌شود. حذف آلاینده‌های مضر کلرامین، تری هالومتان و کلرفرم به راحتی توسط رسوبزدای صنعتی سری P انجام می‌شود. بهترین و مهمترین دلیل استقبال گسترده از رسوب زدای سری P در کندانسور چیلرهای جذبی و تراکمی اولا قابلیت حذف سختی گیر رزینی و استفاده مستقیم از آب شهر است که صرفه جویی مصرف آب را تا 30 درصد به همراه دارد و با نصب مناسب رسوبزدای صنعتی سری P کندانسور ها نیازی به اسید شویی ندارد.