رسوبزدایی برج خنک شرکت فولاد ماهان سپاهان | برج های خنک کن

نصب رسوب زدا ی هیدروفلو در شرکت فولاد ماهان سپاهان

رسوب زدایی برج خنک شرکت فولاد ماهان سپاهان

نصب رسوب زدا هیدروفلو در برج خنک کن شرکت فولاد ماهان سپاهان

نصب رسوب زدا ی هیدروفلو در شرکت فولاد ماهان سپاهان

شرکت فولاد ماهان سپاهان در سال ۱۳۸۳ تاسیس و این کارخانه در راستای هدف خود برای تولید انواع لوله و پروفیل در سال ۱۳۸۷ و با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال مورد بهره برداری قرار گرفت. از محصولات این شرکت برای کاربرد در صنایع مختلف از جمله انتقال انرژی (آب، گاز و نفت) و همچنین در صنایع ساخت و ساز استفاده می‌شود. در سیستم برج خنک کن این شرکت از رسوب زدا هیدروفلو استفاده می‌شود.

نصب رسوب زدا ی هیدروفلو در شرکت فولاد ماهان سپاهان

مبدل‌های حرارتی ترانس های جوش و دستگاه‌های عملیات حرارتی آنیلینگ در 4 خط تولید شرکت فولاد ماهان سپاهان از نوع صفحه ای است. آب خنک کننده از برج خنک کن فایبر گلاس 6 اینچی، بعد از عبور از پمپ سانتریفیوژ، وارد خط اصلی 6 اینچ می‌شود. چهار انشعاب 4 اینچی از خط اصلی وارد چهار خط تولید می‌گردد. آب خنک کننده در هر خط از طریق لوله‌های “2 وارد مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای می‌شود و از طریق مدار ثانویه آب مقطر موجب خنک کاری ترانس‌های جوش و با دستگاه‌های آنیلیک می‌گردد. لازم به ذکر است که آب جبران برج خنک کن از چاه تامین می‌شود و دارای TDS=350~300 ppm است و TDS آب در چرخه مورد نیاز در مجموعه محدوده‌ی 2500~2200 ppm است.

نصب رسوب زدا ی هیدروفلو در شرکت فولاد ماهان سپاهان

ایجاد رسوب روی صفحه‌های مبدل موجب کاهش راندمان انتقال حرارت می‌گردد. متعاقباً مشکلاتی در خنک کاری ترانس‌ها و دستگاه‌های آنیلینگ ایجاد می‌شود. کل مدار آب خنک کن توسط مواد شیمیایی ضد رسوب و خوردگی و بایوساید شرکت نالکو در آب خنک کاری تزریق می‌گردد که مشکلات رسوبگذاری در مبدل‌ها را به طور کامل حل نکرده است.
پس از بازدید صورت گرفته از مجموعه، در خرداد ماه سال 92 جهت سختی گیری در سیستم برج خنک کن، یک دستگاه رسوبزدای الکترونیکی هیدروپت انگلستان سری HydroFlow مـدل C-60 بر روی لوله ورودی 2 اینچ مبدل های حرارتی صفحه‌ای خنک کن ترانس جوش خط 4 را با 3 خط دیگر مقایسه کرد.

نصب رسوب زدا ی هیدروفلو در شرکت فولاد ماهان سپاهان

پس از گذشت 3 ماه با پیگیری‌های مستمر از واحد بازرسی فنی، طبق اظهار نظر بهره بردار صافی‌های ورودی مبدل‌های خط 4 را هر روز یکبار بازدید و تمیز کردند که تکه‌های رسوبات ریز داخل مشاهده می‌گردید. همچنین مبدل‌ها از زمان نصب تا سه ماه اسید شویی نشدند و وضعیت انتقال حرارت آنها مناسب بود. با توجه به این که مواد شیمیایی نالکو به آب برج خنک کن تزریق می‌گردد، در بازدید مرداد ماه 92 تاثیر مثبت دستگاه رسوب زدا هیدروپت با مواد نالکو قابل تفکیک نبود. در بازدید دوره‌ای بعدی در مرداد ماه 93 انجام گردید.

طبق اظهارات جناب آقای مهندس اکبری در طی یک سال اخیر در هیچ یک از مبدل‌های مجموعه نیاز به اسیدشویی وجود نداشته است و مبدل‌های صفحه‌ای خط 2 و خط 4 که همگی از برج خنک کن اصلی مجموعه تغذیه می‌شوند، باز شده و مورد بازدید و مقایسه قرار گرفتند. عملکرد مثبت دستگاه رسوبزدا هیدروفلو در مدار مذکور علی رغم وجود مواد شیمیایی مورد تایید بخش فنی قرار گرفته است تصاویر ذیل مقایسه بین مبدل‌های صفحه‌ای خط 3 و خط 4 را نمایش می‌دهد.

نصب رسوب زدا ی هیدروفلو در شرکت فولاد ماهان سپاهان