پروژه نصب رسوب زدا هیدروفلو در کمپرسور خانه ایران خودرو دیزل | مبدل های حرارتی

رسوب زدا ایران خودرو دیزل

پروژه نصب رسوب زدا هیدروفلو در کمپرسور خانه ایران خودرو دیزل

نصب رسوب زدا هیدروفلو در کمپرسور خانه ایران خودرو دیزل

در صنایع خودرو سازی هوای فشرده از ارکان مهم در خطوط تولید است. به همین منظور کمپورسورهای هوای فشرده در فضایی به نام کمپرسورخانه یا COMPRESSOR مستقر می‌شوند. کمپرسورها دسته بندی‌های مختلفی دارند که مهمترین آنها OIL FREE یا OIL INJECT همچنین دارای مدار هوا خنک یا آب خنک است. حال اینکه نقش رسوب زدا هیدروفلو چیست، با هم بررسی می‌کنیم.
در کارخانه ایران خودرو دیزل بخش کمپرسورخانه دارای 2 مجموعه کمپرسور هوای فشرده اویل فری و اویل اینجکت است که هردو مجموعه با آب خنک می‌گردد.

 

نتایج حاصل از نصب رسوبزدا هیدروفلو

بعد از نصب موفقیت آمیز 1 دستگاه رسوبزدای هیدروفلو در بخش هیدرو تست یا آزمایش نشتی آب اتوبوس مدیریت فنی تصمیم گرفت تا از این تکنولوژی نوین و موثر در رفع مشکل رسوب در مدار خنک کنندگی و برج‌های خنک کن کمپرسورها استفاده نمایند.
در سال 1387 پس از بازدید فنی، 1 دستگاه رسوبزدا هیدروفلو مدل P-160 بر روی کمپرسورهای اطلس کوپکو OIL FREE نصب گردید. واحد OIL FREE شامل 5 دستگاه کمپرسورهای اطلس کوپکو مدل ZR250 است.

 

 

رسوب زدا ایران خودرو دیزل

رسوب زدا هیدروفلو با طراحی صنعتی و عمر مفید بیش از 35 سال بهترین جایگزین سختی گیرهای رزینی میباشند که معایب سختی گیرهای رزینی نظیر نیاز به اسیدشویی دوره ای و خوردگی لوله ها را نیز ندارند.
رسوبزدای هیدروفلو با استفاده از فریت‌های بسیار خاص و غیرقابل کپی برداری، سیگنال‌های ایمن رادیویی را به کل مدار لوله کشی القا می‌نماید.

 

رسوب زدا ایران خودرو دیزل

حذف سختی گیر رزینی عملیات و تکثیر احیا و بکواش را حذف نموده و پساب نمکی آلوده نیز به محیط زیست و آب‌های زیرزمینی وارد نماید. برخلاف سختی گیرهای رزینی، رسوبزدای هیدروفلو قادر است رسوبات قدیمی را حذف نموده و از تشکیل رسوب جدید جلوگیری نماید. بنابراین نیاز به اسید و اسیدشویی حذف می‌گردد.
در این پروژه ایران خودرو دیزل پس از نصب رسوبزدای هیدروفلو سختی گیر رزینی از مدار خارج گردید. به مدت 2 ماه رسوبات باز شده در صافی‌ها، برج‌های خنک کن جمع آوری گردید. مدار خنک کننده کمپرسورهای اطلس کوپکو که شامل اویل کولر یا مبدل روغن، اینتر کولر، افتر کولر، مدار خنک کننده ژاکت استیج1 و استیج 2 است که از لحاظ فرایندی بسیارپیچیده و تودرتو با سیستم های کنترلی است که نسبت به رسوبگذاری بسیار مستعد است.
همچنین در کولرهای هوا آب در پوسته مبدل حرکت می‌کند که امکان رسوبگزاری بسیار بالاتر از تیوب‌ها است. باتوجه به تمامی پیچیدگی‌های اشاره شده در بالا، علی رغم حذف سختی گیر رزینی مواد ضد رسوب و آنتی اسکالانت بیش از 11 سال بدون رسوب و رسوب گذاری در لوله‌های آب خنک کن، مبدل‌های حرارتی، ژاکت موتور کمپرسورها، بدنه استیج 1 و2 کمپرسور با افتخار در حال بهره برداری است.