پروژه نصب رسوب زدای هیدروفلو در نمایشگاه بین المللی تهران | منابع کویلی و مبدل های صفحه‌ای

رسوبزدایی منابع کویلی نمایشگاه بین المللی تهران,رسوبزدا,رسوب زدا,سختی گیر,سختیگیر,منابع کویلی

رسوب زدای هیدروفلو در نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی تهران در شمال اتوبان چمران واقع شده و سابقه آن به سال 1348 باز می گردد . هرساله این مجموعه با بیش از 120000 متر مربع فضای سر پوشیده و 35000 متر مربع فضای باز نمایشگاهی میزان مهمترین رخدادهای صنعتی و تجاری می باشد به نحوی که به طور متوسط در ماه 2 الی 3 نمایشگاه در آن برگزار می گردد و رستوران مرکزی نمایشگاه به طور متوسط در هفته 5000 الی 8000 پرس غذا تهیه و سرو می نماید دارای مصرف آبگرم بسیار بالایی است 2 دستگاه منبع کویلی پوسیده و مستهلک شده و 2 دستگاه مبدل صفحه ای جایگزین گردیده است جهت حفاظت مدار گرمایش شامل 2 دستگاه دیگ چدنی آبگرم و مبدل های صفحه ای تهیه آبگرم مصرفی دستگاه رسوبزدا هیدروپت مدل P-100 و HS-40 بر روی مدارهای مذکور در تاریخ 27/02/91 نصب گردید . پس از حدود 2 سال کارکرد مداوم در تاریخ 93/10/11 مبدل ها باز و مورد بازدید قرار گرفت . در مدار آبگرم مصرفی مبدل صفحه ای کاملاً تمیز و صفحات استیل بدون هیچ رسوبی ، به خوبی مشاهده گردید . شرکت رادین گستر سینا موفق به اخذ تاییدیه رضایتمندی مشتری گردید. لازم به توضیح است که آبگرم مصرفی در رستوران و کیترینگ ها بسیار بالا بوده که متعاقبا شدت رسوبگذاری نیز افزایش می یابد. در حال حاضر در بازدید های انجام شده در خرداد ماه 1397 مجموعه ی فنی نمایشگاه کماکان از عملکرد رسوبزدا هیدروفلو رضایت دارند.

 

رسوبزدایی منابع کویلی نمایشگاه بین المللی تهران,رسوبزدا,رسوب زدا,سختی گیر,سختیگیر,منابع کویلی

رسوبزدایی منابع کویلی نمایشگاه بین المللی تهران,رسوبزدا,رسوب زدا,سختی گیر,سختیگیر,منابع کویلی