ویترین‌های سوپرمارکت قبلا غبارآلود وهمراه با لکه آهک بود ولی اکنون پس از استفاده از رسوبزدا هیدروفلو صاف و عاری از لک است.

بیشتر بخوانید