تصفیه بیولوژیک فاضلاب و بایوفیلم

نقش بسزای رسوب زدای هیدروفلو در گندزدایی فاضلاب ، بخش بزرگی از مراحل تصفیه فاضلاب فرآیندهای کاهش BOD و COD است. یکی از شاخص‌های اصلی کیفیت فاضلاب و پس آب صنعتی مقدار BOD یا نیاز به اکسیژن بیوشیمیایی است. با اندازه گیری مقدار اکسیژن مصرفی نمونه پسآب در مدت زمان پنج روز میزان میکرو ارگانیسم‌ها و باکتری‌ها در مقدار نمونه تخمین زده می‌شود. هر چقدر میزان BOD بالاتر باشد، بیانگر آلوده‌تر بودن میکروبیولوژیکی فاضلاب است. هدف نهایی سیستمهای فاضلاب کاهش BOD و COD در محدوده مجاز است که اینکار را با فرآیندهای مختلف هوادهی، لجن فعال و … انجام می دهند. همچنین از دیگر شاخصهای فاضلاب، آی کولای و کلیفرم است. رسوبزدای هیدروفلو به راحتی و بدون استفاده از مواد شیمیایی می‌تواند، میکروارگانیسم‌ها نظیر باکتری‌ها، خزه‌ها، قارچها، جلبکها و هاگها را از بین ببرد. رسوب زدای هیدروفلو هر تک سلول گیاهی دارای سیتوپلاسم را در هر کدورتی با امواج متلاشی می‌نماید. با هر بار عبور فاضلاب از زیر دستگاه، ولتاژ القایی سختی گیر هیدروفلو باکتریهای بیماری زا و سیتوپلاسم‌ها را با فرکانس 120 هزار بار در ثانیه دارای بار مثبت و منفی می‌کند که همین امر باعث متلاشی شدن سیتوپلاسم و مرگ میکروارگانیسم می‌گردد. نصب رسوبگیر هیدرفلو، بسیار ساده و سریع (2 ساعت) است و کافی است در آخرین نقطه خروجی سیستم تصفیه فاضلاب (قبل یا در مخزن کلر زنی) رسوب گیر هیدروفلو سری P یا I را نصب نمود. سختیگیر هیدروفلو با درجه حفاظت الکتریکی IP68 طراحی شده و کاملا ضد آب بوده و مناسب برای نصب در محیط‌های باز است.

برای اطمینان از عملکرد رسوبزدا و گندزدای هیدروفلو تائیدیه SGS در حذف باکتریهای بیماری زای سودوموناسو ایشرشیا کولای در تب تکنولوژی هیدروفلو مراجعه فرمائید.

آزمایشگاه A&L آزمایش باکتری کشی هیدروفلو

عملکرد باکتری‌کشی رسوبزدای هیدروفلو خانگی s-38 در آزمایشگاه A&L

حذف کلیفرم در آب چاه

یکی از آزمایش های سنجش سلامت آب ، تست کلیفرم کل است.

تصفیه رسوبات فاضلاب در تصفیه خانه شهر اورلاندو آمریکا

تصفیه بیولوژیک رسوبات فاضلاب شهر اورلاندو آمریکا

برج خنک کن هتل ماریوت‌‌ هاوایی

تأثیر مثبت نصب رسوبزدای هیدروفلو در برج خنک کن هتل ماریوت‌‌ هاوایی

چیپس باتو BOD

گندزدایی پسآب فاضلاب و حذف BOD با رسوبزدای هیدروفلو

تصفیه خانه فاضلاب سامرزورث نیویورک

کاهش مصرف پلیمر در تصفیه خانه فاضلاب سامرزورث نیویورک با رسوبزدای هیدروفلو

رسوبات پسآب خمیرمایه خوزستان

تصفیه بیولوژیک رسوبات پساب خمیر مایه خوزستان
4 افکت اواپراتور تبخیری

نیروگاه حرارتی T.M ژاپن

کاهش آلودگی پساب و حفاظت از محیط زیست در نیروگاه حرارتی T.M ژاپن