مجتمع ذوب و احیاء روی قشم

نصب دستگاه جلبک کش ال جی سونیک مدل XLL PLUS بر روی استخر آب لب شور مجتمع ذوب و احیاء روی قشم

Leave a Reply

Your email address will not be published.