برج میلاد

حفاظت لوله های فلزی در مقابل خوردگی الکتروشیمیایی و میکروبی محافظت 6 دستگاه چیلر McQuay  به ظرفیت 1200 تن برودتی در مقابل رسوب و خـوردگی در برج میلاد

Leave a Reply

Your email address will not be published.