شرکت فولادین ذوب آمل

محافظت مدار آب خنك كن كوره های القايی،كويل ها و تريستورها. بوسیله ی دستگاه های رسوبزدا سری P بدون نياز به سختی گير رزینی و مواد شیمیایی ، كل مدار باز خنك كن كوره های 3تن و 5 تن را تحت پوشش قرار داده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published.